19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademik Yazım ve Akademik Yazım Araçlarının Kullanımı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serkan Dinçer
Org: Çukurova Universitesi
Country: TR
E-mail: dincerserkan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerakademik yazım, akademik araçlar, akademik sosyal ağ
Özet
Bu eğitimin birinci amacı, genç araştırmacıların sıklıkla karşılaştıkları bilimsel 
metinleri hızlı ve etkili bir şekilde okumalarını sağlayacak becerileri 
kazandırmaktır. Çalışmaları için ilgili alanyazın taraması yapan genç
 araştırmacılar, elde ettikleri araştırmaların ya sadece özet bölümü 
ya da detaylı bir biçimde tüm metini baştan sona okumaktadır. 
Bu biçimlerde tarama yapan araştırmacılar ya yeterince 
bilgi alamamakta ya da ilişkisiz araştırmaların olması nedeniyle
 oldukça işgücü harcamak durumunda kalmaktadır. Bu eğitimle 
araştırmacılara alanyazın taraması hakkında bilgi verilerek,
 dikkat etmeleri noktalar ortaya konulacak, buna paralel olarak
 ilgili tarama araçlarının kullanım bilgileri verilecektir.
Eğitimin ikinci bölümünde araştırmacılara özellikle akademik 
yazımında dikkat etmeleri gereken noktalara vurgu yapılarak, 
akademik yazım teknikleri gösterilecektir. 
Bu kapsamda kaynakça yazımı, alanyazın tarama gibi
 birçok süreci kolaylıkla yürütmeyi sağlayan
 Mendeley, Endnote vb. akademik yazım araçlarının
 kullanımına yönelik bilgiler sunulacaktır.
Son olarak akademik sosyal ağların 
(Mendeley, ResearchGate vb.) önemi araştırmacılara
 sunularak, bu sosyal ağların kullanımları hakkında 
detaylı bilgi verilecektir.
Başlıklar AB-Seminer
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC