19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi Yönetim Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlaması ve Bir Uygulama: BİYS
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Öznur Öztunç Kaymak
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oztunc_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 2
Name: Özlem Tülek
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tulek_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 3
Name: Mehmet Emin Korkusuz
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ekorkusuz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)Özlem Tülek, tulek_AT_balikesir.edu.tr
Anahtar KelimelerKurumsal Kaynak Planlaması (KKP), Bilgi Sistemleri
Özet
İşletmeler ileri bilgi teknolojileri, artan rekabet koşulları ve küreselleşen ekonomik şartları 
sebebiyle kendi piyasalarında ayakta kalabilmek için, kaliteli ürün ve hizmet üretmeye 
çalışmaktadırlar. İleri yönetim bilgi sistemlerinden birisi olan Kurumsal Kaynak Planlaması 
(KKP) sistemi, bir organizasyonun her fonksiyonel alanını kapsayan bilgisayar destekli bir iş
 yönetim sistemidir. BİYS, bilgi işlem hizmetlerini tek bir çatı altına toplaması, yöneticilere 
kontrol mekanizması ve müşterilere daha hızlı, kaliteli hizmet sağlaması bakımından 
KKP’nin küçük bir örneğidir. BİYS kullanıcıların, üniversite bünyesinde yürütülen bilgi işlem
 hizmetlerinden daha hızlı ve etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlayan bir projedir.

Başlıklar AB-Bildiri
Üniversite Bilişim Sistemleri
Web Servisleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC