19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBasit Mesnetli Köprülerde Hareketli Yük Analizlerini Kolaylaştıran bir Bilgisayar Programı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Fatih Yalçın
Org: İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: fatih.yalcin_AT_istanbul.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05053170416
Anahtar KelimelerKöprüler, hareketli yükler, sonlu elemanlar, API
Özet
Köprü tasarımında, mühendisler hareketli yükler olarak kamyon yüklerini ele almakta ve 
bunların köprü elemanları üzerindeki etkilerini tasarım hesaplarında kullanmaktadırlar. 
Bu çalışmada, basit mesnetli köprü tabliyelerine kamyon tekerlek yüklerini otomatik olarak
 uygulayan, köprü modellerinin sonlu elemanlar analizlerini yaptıran ve sonuçları işleyen 
bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program Excel VBA ortamında hazırlanmış ve bir 
API (Application Programming Interface) aracılığı ile SAP2000 Sonlu Elemanlar Analiz
 yazılımı ile bütünleştirilmiştir. Bu bütünleşme sonucunda, oldukça yorucu ve zaman alıcı 
olan parametrik çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanabilmektedir.

Başlıklar AB-Bildiri
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC