19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTelsiz Duyarga Ağları için Enerji Etkin Dağıtık Öz Kararlı Maksimal Bağımsız Küme Algoritmaları
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özkan Arapoğlu
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozkanarapoglu_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Orhan Dağdeviren
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: orhan.dagdeviren_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)orhandagdeviren_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTelsiz Duyarga Ağları, Öz Kararlı Algoritmalar, Maksimal Bağımsız Küme Algoritmaları, Dağıtık Algoritmalar, Enerji Etkin Küme Lideri Seçimi
Özet

Telsiz duyarga ağları (TDA’lar), enerji kısıtlı duyarga düğümlerinden oluşur. Bu yüzden ağın yaşam
 ömrünü uzatmak için enerjiyi dikkatlice yönetmek gerekir. Kümeleme, TDA’larda yaşam süresini 
ve ölçeklenebilirliğini artıran etkin bir yöntemdir. Birbiriyle komşu olmayan düğümlerin oluşturduğu
 ve yeni bir eleman eklenip genişletilemeyen kümeye maksimal bağımsız küme (MBK) denir. 
Dağıtık MBK algoritması tasarlamak, TDA’larda küme liderlerini seçmek için önemlidir.
 Bilgilerimiz dâhilinde literatürdeki dağıtık öz kararlı MBK algoritmaları küme elemanlarını seçerken
 sadece düğüm kimliklerini değerlendirirler. Dağıtık bir sistem, başlangıçta herhangi bir durumdan 
başlayıp sınırlı zaman içinde kararlı hale geliyorsa ve dışsal bir müdahale olmadığı sürece kararlı 
yapıda kalabiliyorsa öz kararlıdır. Bu makalede, ağın yaşam süresini uzatmak amacıyla ağın küme 
liderlerini içeren MBK’yı enerji etkin seçmek için sadece kimlik numarasına değil düğümlerin 
derecesine, düğümlerin kalan enerjisine ve her ikisine de önem veren üç yeni algoritma tasarlandı. 
Önerilen algoritmaların teorik analizi yapıldı ve performansları TOSSIM benzetim ortamında 
değerlendirilmiş ve etkinliği gösterilmiştir.

Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC