19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkLisans Öğrencileri İçin Web Tabanlı Bilgi Okuryazarlığı Programı Geliştirme
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şeyda Bayraktar
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: seyda.akcadak_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Sefa Bayraktar
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sbayraktar_AT_mehmetakif.edu.tr

Yazar 3
Name: İsmail Kırbaş
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ismailkirbas_AT_mehmetakif.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ismkir_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi Okuryazarlığı,İnfozone, e-öğrenme, yaşam boyu öğrenme
Özet
Bilgi okuryazarlığı, bilgiye gereksinim duyulduğunun farkında olunması, bilginin aranması, 
bulunması, elde edilmesi, değerlendirilmesi, sentezlenmesi, düzenlenmesi, kullanılması, 
iletilmesi süreçlerinde beceri sahibi olunmasıdır. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında 
lisans öğrencilerine yönelik web tabanlı, HTML5 ve mobil uyumlu bilgi okuryazarlığı 
programı geliştirilmiş;  programın geliştirme aşamaları ve sonuçları hakkında bilgi 
verilmiştir. Kullanım oranı her geçen gün artan e-öğrenme konusunda geliştirilen 
uygulamanın faydaları irdelenmiştir. Lisans öğrencilerinin araştırma yaparken bilgi sahibi 
olmalarını sağlayacak çevrimiçi bilgi okuryazarlığı programı geliştirilmiştir. Geliştirilen 
program ile hem e-öğrenme hem de bilgi okuryazarlığı alanında içerik geliştirme 
konusunda katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC