19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDüşük Maliyetli Bir Li-Fi Sistemi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Güray Yıldırım
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Country: TR
E-mail: guray.yildirim_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Özgür Özen
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Country: TR
E-mail: ozgur.ozen_AT_boun.edu.tr

Yazar 3
Name: Heba Yüksel
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Country: TR
E-mail: heba.yuksel_AT_boun.edu.tr

Yazar 4
Name: M. Naci İnci
Org: Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü
Country: TR
E-mail: naci.inci_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)guray_AT_gurayyildirim.com.tr
Anahtar KelimelerLi-Fi, visible light communication, UART
Özet
Bu çalışmada düşük maliyet ve az sayıda eleman kullanılarak oluşturulan bir Li-Fi sistemi gerçeklenmiştir. Li-Fi 375-780nm arasında dalga boyuna sahip görünür ışığı kodlayarak iletişim kurmayı hedefler. Haberleşmenin verici kısmının gerçeklenmesi için, bir güç LED'i güç MOSFET'i ile sürülmüşür. Güç LED'leri klasik akkor lambalara göre çok daha verimli aydınlatma sağlamaktadır. Aynı zamanda birçok modülasyon tekniği de üzerlerinde uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, güç LED'lerini kontrol etmek için yüksek güçlü anahtarlama yarıiletkenlerinden olan güç MOSFET'leri OOK(ON-OFF Keying) yani AÇ-KAPA anahtarlama denilen bir tekniği uygulamak için kullanılmıştır. OOK, Li-Fi iletişiminde görünür ışıkta veri aktarımı için seçilen yöntemdir. Güç MOSFET'ini sürebilmek için, NPN bir BJT kullanılmış ve çıkışına Pull-Up direnci takılmıştır. Veri LED'lere BJT ve MOSFET üzerinden aktarılmaktadır. Kontrolcü kısmı için, Arduino UNO kartı ve donanımsal UART birimi tercih edilmiştir.s Veri UART protokolü ile 1 başlangıç biti, 1 bitiş biti, 8 bit veri uzunluğu ve parite biti kullanılmadan aktarılmıştır. LSB, yani en düşük öneme sahip bitin önce gönderildiği bir kodlama uygulanmış ve hız 600 bit/saniye olarak ayarlanmıştır. Sistem test edilirken saat verisi telemetri verisi olarak kullanılmıştır. Veri aynı zamanda bilgisayar ekranında seri port terminal programlarından keyfi olarak seçilen bir tanesinde görüntülenmiştir.

Alıcı kısmında bir ışığa duyarlı direnç(LDR) kullanılmıştır. LCD, ışık olduğunda ve karanlıkta farklı direnç değerlerine sahip olan bir yarıiletkendir. Oluşan bu farklılık, seri bağlı bir direncin de eklenmesiyle gerilime çevrilmiştir. Elde edilen sonuç mantıksal analiz cihazı ile ölçülmüştür. Mantıksal analiz cihazı alıcı kısımda UART verisini 1 başlanıç, 1 bitiş, 8 bit veri uzunluğu, saniyede 600 bit veri aktarımı ve en düşük öncelikli bit ilk gidecek şekilde alması için ayarlanmıştır. LDR karanlıkta daha yüksek dirence sahip olduğu için, bazı durumlarda geçit kapasitesinin yüksek bit sayısında aktarımlar denendiğinde sorunlara yol açtığı gözlemlenmiştir. LDR çıkışına NPN bir BJT bağlanarak daha yüksek bit aktarım hızlarına ulaşılmış bu varsayım doğrulanarak sorun çözülmüştür.


Başlıklar AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC