31.01.2018

 

Saat

Salon A

Salon B

Salon C

Salon E

 

09:30 – 11:00

Açılış Töreni

 

11:00 – 11:30

Kahve Molası

 

11:30 – 13:00

Panel

“4.0 Nesnelerinin Çağında Bilgeliğin Üretimi”

Şebnem Özdemir, Alptekin Erkollar, Gülay Ekren, Birgit Oberer

Bildiri (Oturum Başkanı: Banu Acartürk)

“Bitcoin ve Blockchain Sisteminin Hukuki Geleceği”

Umut Zorer

“Blok Zinciri Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: Ön İnceleme”

Zübeyir Durğay, Enis Karaarslan

“Endüstri 4.0 ve Soru(n)lar”

Dilay Güvenç, Elif Alp

Bildiri (Oturum Başkanı: S. Sadi Seferoğlu)

“Çarpık Vortex: Modifiye Vortex Arama Algoritmasının Askeri Arama Kurtarma Simülasyonlarda Kullanılması”

Serkan Bilecen, Hasan Şakir Bilge

“In-silico Mutajenisite Tahmininde Ağaç Tabanlı Algoritmaların Başarım Karşılaştırması”

Enis Gümüştaş, Ayça Çakmak Pehlivanlı

“Elektronik Fatura Verisi Üzerinde Risk Analizi Uygulaması:

Satış Verisi Üzerinde Aykırı Değer Tespit Algoritmalarının Karşılaştırılması”

İlknur Gür Nalçacı, Can Özbey

Seminer

“Türkiye'de Halkın Parası, Halkın Kodları”

Arda Çetin

“Java Web Dünyasında Neler Oluyor?”

Hakan Uygun

 

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00

Panel

“Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm”

Ali Ekrem Özkul, Ümit Kocabıçak, C.Hakan Aydın,

Sadi Seferoğlu, Mesut Aydemir

Bildiri (Oturum Başkanı: Kasım Özacar)

“2. El Yazılım Ticareti'nin Hukuksal Boyutu”

Oğuz Aksoy

“Yeni Medyada Kişisel Verilerin Güvenliği, Kişisel Verileri Koruyan Hukuki ve Cezai Düzenlemeler”

İlker Taner

“Paylaşım Ekonomisinin Hukuk Dünyasındaki Etkileri ve Yaratacağı Sorunlar”

Celal Emre Satılmış

“Bilişim Teknolojileri Alanında Kullanılan Metaforların Kültürel Açıdan İncelenmesi”

Recep Başarıcı, Mehmet Tekerek

Bildiri (Oturum Başkanı: Burhan Selçuk)

Rüzgâr Santrallerinden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine

Ateşböceği Optimizasyon Algoritması Yaklaşımı

Nihat Pamuk

“Algoritma Seviye Geliştirme ve Takip Etme Platformu”

Umedzhon İzbasarov, Zübeyr Eser, Kemal Akyol, Ali Burak Öncül

“Düğüm Örtüsü Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi”

Yasin Yiğit, Orhan Dağdeviren

“Telsiz Duyarga ve Aktör Ağlarında k-Bağlılık Denetleme Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi”

Vahid Khalilpour Akram, Yasin Yiğit, Orhan Dağdeviren

Seminer

“Linux Sistem Yöneticisi Olmak”

Doruk Fişek

Debian Evrensel İşletim Sistemi - Kavram ve Teknikler

Emel Şimşek

 

16:00 – 16:30

Kahve Molası

 

16:30 – 18:00

Panel

“Bilimsel İletişimde Sahtelikler ve Ötesi”

Umut Al, Güleda Doğan, Zehra Taşkın, İpek Şencan

Bildiri (Oturum Başkanı: Gülser Acar Dondurmacı)

“Büyük veride niçin çizge veritabanı?”

Aylin Kantarcı, Özge Erten

“Görüntülerdeki Araba Nesnelerinin Belirlenmesi İçin Derin Öğrenme ile Bir Model Eğitilmesi”

Doğa Barış Özdemir, Ahmet Cumhur Kınacı

“Büyük Veri Metodolojileri İle Gerçek Zamanlı Tıklama Analizi”

Yükselen Berk Ardıç, Berna Atak

“Bulanık Mantık İle Çamaşır Kurutma Makinesi Modellemesi”

Murtaza Cicioğlu, Seda Cicioğlu, İbrahim Yücedağ

Bildiri (Oturum Başkanı: Gökhan Akın)

“A Pseudorandom Code Generator Design for Cryptographic Applications”

Hakan Kayan, Raheleh Eslampanah

“E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi”

Aslı Özdil, Serkan İzmirli, Cumali Yaşar, Güney Hacoömeroğlu

“Programlama Dersleri İçin Kod Paylaşım Yazılımı Geliştirilmesi”

Hüseyin Güneş, Mehmet Emin Korkusuz

“Veri Tabanlarını Tehdit Eden Unsurlar SQL Enjeksiyonları”

Tolga Enginsarıkaya, Yüksel Çelik

Seminer

Özgür Yazılım Felsefesi ve İş (ücretli iş) Seçimleri

Barış Büyükakyol

 

01.02.2018

 

09:30 – 11:00

 

Bildiri (Oturum Başkanı: Nesrin Aydın Atasoy)

“R Programlama Dili ile Sosyal Medya Analizi: Örnek Olay İncelemesi”

Serkan Savaş, Nurettin Topaloğlu

“Sosyal Medyanın Davranışsal Ekonomi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”

Habip Kaplan

“Sosyal Ağlar ve Link Tahmin Etmede Pozitif Etiketsiz Öğrenmeyi Geliştirmek”

Doruk Pancaroğlu

Bildiri (Oturum Başkanı: M. Ufuk Çağlayan)

“Endüstri 4.0 Sürecinde Gerçekleşmesi Beklenen Dönüm Noktalarından Yapay Zekâ ve Etkileri Üzerine Bir Uygulama”

Benan Yücebalkan, Dilay Güvenç

“Endüstri 4.0’a Uyum Sürecinde Açık Kaynak Kodlu Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri: Odoo Community Örneği”

Gülay Ekren, Alptekin Erkollar, Birgit Oberer, Şebnem Özdemir

“İnternet Çağında Yeni Bir Eğitim Ortamı: Dünya’da ve Türkiye’de Etkileşimli Dijital Müzeler”

Ergin Şafak Dikmen, Cem Evrim Aslan

Seminer

“LibreOffice ile Özgür Belgeler”

Muhammet Kara

“Pardus Göç Projesi Nedir, Nasıl Yapılır?”

Selin Akbuğa

 

11:00 – 11:30

Kahve Molası

 

11:30 – 13:00

 

Bildiri (Oturum Başkanı: Zerrin Ayvaz Reis)

“Sosyal Mühendislik Atakları ve Alınması Gereken Önlemler”

Nursel Yalçın, Ayça Avşar

“Sosyal Mühendislik Saldırıları”

Şenol Şen, Tarık Yerlikaya

“Bilişim Teknolojileri Ürünleri İçin Güvenlik: Ortak Kriterler”

İnan Özkan

Bildiri (Oturum Başkanı: Doruk Fişek)

“E-Ticaret Sitelerinde Serbest Metin Aramaları için Anlamsal Çıkarsama Yapan bir Metin Analizcisi Yöntemi”

Sait Can Yücebaş, Ali Murat Tiryaki, Mertcan Boğa

“Türkiye'de, Algılanan Riskin İnternet Alışverişi Üzerindeki Etkisi”

Gökhan Silahtaroğlu, Zehra Nur Canpolat, Recep Özsürünç

“E-Promosyon Siteleri için Kişisel Ürün Öneri Sistemi”

Sait Can Yücebaş, Ali Murat Tiryaki, Mertcan Boğa

Seminer

“Sadece 2 saatte LibreOffice”

Şenol Aldıbaş

 

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00

Panel

“Açık Bilim”

Orçun Madran, Yaşar Tonta, Gültekin Gürdal,

İlkay Holt, Burcu Bulut, Handan Uğur

Bildiri (Oturum Başkanı: Oğuz Fındık)

“Yapay Sinir Ağları ile Kalp Rahatsızlığının Tespitinin Tahmin Edilmesi”

Abdullah Erdal Tümer, Zeki Küçükkara

“Karabük İli Hava Kirletici PM10 Gösterge Seviyesinin Yapay Sinir Ağı ve

Çoklu Regresyon Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi”

Kürşat Mustafa Karaoğlan, Ümit Atilla, Yusuf Kurtgöz, Oğuz Fındık

“Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Yükseköğretimde Öğrenci Adaylarının Başarı Durumlarının Tahmin Edilmesi”

Hüseyin Çizmeci, Ümit Atila, İsmail Ragıp Karaş

“Artırılmış Gerçeklik: Montaj Ve Bakım Uygulamalarında El Tanıma Teknolojisi İle Etkileşim Çalışmaları”

Osman Güler, İbrahim Yücedağ

Bildiri (Oturum Başkanı: Tevfik Akgün)

“Akdeniz Üniversitesi BYS için RESTful Web Servisleri”

Mehmet Karakoç, Melih Günay

“Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Süreç Yönetimi Çalışması”

Selçuk Öğütçü, Samert Diri, Levent Altıntaş

“Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerindeki Tercihleri”

Yusuf Dilay, Adem Özkan, Mesut Kilit

“Robotik Süreç Otomasyonu”

Umut Boz , Bekir Tevfik Akgün

Seminer

“Özgür bir yazılımcı olmak”

Doruk Fişek

Özgür Yazılımları Türkçeleştirmek

Muhammet Kara

 

16:00 – 16:30

Kahve Molası

 

16:30 – 18:00

Seminer

“Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Tanıtımı”

Zeki ERDEM, Yasemin DEMİRAL

“KurumNet (Güvenli Kurumsal Mesajlaşma Sistemi)”

Hamit Hasanhocaoğlu, Çağrı Eroğlu

Bildiri (Oturum Başkanı: Yüksel Çelik)

“MINT Ülkeleri için İş Zekası ve Bağlı Uzmanlıklarla Linked-in Veri Madenciliği Uygulaması”

Şadi Evren Şeker, Berna Taş, Kader Bastem

“Girişimcilerin Başarılı veya Başarısızlık Durumlarının Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tahmini”

Bekir Polat, Alptekin Durmuşoğlu

“Veri Madenciliği Teknikleri İle İstenmeyen Türkçe E-Postaların Sınıflandırılması”

Sefa Saylan, Özgür Çakır

Bildiri (Oturum Başkanı: Nesrin Aydın Atasoy)

“Banka ile Daha Önce İlişkisi Bulunmayan Bireysel Müşteriler için Harici Skor Hesaplama”

Bulut Karadağ

“Birliktelik Analizinde Yeni Bir Yaklaşım: Empati – Çıkar Yöntemi”

Ömer Faruk Acar, Burhan Selçuk

“En Uygun Baz İstasyon Konumunu Bulmaya Yönelik Bir Çalışma”

Alp Eren Aydın, Eray Arık, Mehmet Barış Tabakçıoğlu

Seminer

“Akademik Bulut Depolama Hizmetleri Projesi Tanıtımı”

Onur Bektaş

“ULAKBİM Akademik Bulut Hizmetleri”

Emrah Akkoyun

 

02.02.2018

 

09:30 – 11:00

 

Bildiri (Oturum Başkanı: Ferhat Atasoy)

“Iot ile Endüstriyel Alanlarda Güvenli Bakım Sistemi”

Sefa Çetinkaya, Yüksel Çelik

“Nesnelerin İnterneti (IoT) Üzerine Ortam Verilerinin Toplanmasını,

Takibini ve Analizini Gerçekleştiren Bir Platform Tasarımı”

Tayfun Sazak, Yalçın Albayrak

“Bluetooth Düşük Enerji Teknoloji Tabanlı Koşucu Tur Takibi”

Oğuzhan Akyıldız

Bildiri (Oturum Başkanı: Ümit Atila)

“Uzaktan Eğitimde Çalıştırılacak Nitelikli İnsan Kaynakları İçin Yeni Bir Program Önerisi”

Tevfik Fikret Koloğlu, Bülent Kandemir, Kerem Erzurumlu

“Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile Geliştirilen Ölçme Değerlendirme Sistemi: ODÜZEM Örneği”

Kerem Erzurumlu, Bülent Kandemir, Tevfik Fikret Koloğlu, Gökhan Yasım

“İleri Sızma Testleri ve Zafiyet Tarama”

Aysun Coşkun, Cihan Çınar

Seminer

“Neden Pardus?”

Şenol Aldıbaş

“Lider Ahenk Açık Kaynak Merkezi Yönetim Sistemi”

Ömer Çakmak

 

11:00 – 11:30

Kahve Molası

 

11:30 – 13:00

Seminer

“Proje Yönetimi:

Bilişim Teknolojilerinde ve Bilişim Teknolojileri Dışında”

Ömer Utku Erzengin

Bildiri (Oturum Başkanı: Yüksel Çelik)

“Taşıtlar Arası Haberleşme Sistemlerinde Karşılaşılan Güvenlik Sorunları ve Çözüm Mimarileri”

Oğuz Erçakır, Fahrettin Orkun Kızılırmak

“Bulut Bilişim ve Güvenlik Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların

Bibliyometrik ve Ağ Analizi İle İncelenmesi”

Muhammet Esat Özdağ, Yüksel Çelik

“Mesleki Yabancı Dil Öğreniminde Sözcük Dağarcığı Saptama Ve

Öğrenilmişlik Düzeyini Artırma İçin Bir Algoritma Önerisi”

R. Haluk Kul, Gökhan Silahtaroğlu

Bildiri (Oturum Başkanı: Zerrin Ayvaz Reis)

“Sürüş örüntülerinden cinsiyet tahmin edilebilir mi?”

Batuhan Karataş, Osman Abul

“Çift Taraflı Kararlı Eşleşme Probleminde Cinsiyet Eşitlikçi Çözüm Üreten Yeni Bir Algoritma”

Aycan Vargün, Mehmet Emin Dalkılıç

“Temel Bileşenler Analizi Kullanılarak Ses Tanıma İle Cinsiyet Tespiti”

Emrah özkaynak, Eyüp Ekmel Sulak, Hakan Yılmaz

Seminer

“Özgür Yazılım, Özgür Donanım”

Barış Büyükakyol

 

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

 

14:00 – 16:00

 

Bildiri (Oturum Başkanı: Burhan Selçuk)

“Güvenilir Bilişim Tabanlı Bir Güven Modellenmesi Önerisi”

Alkan Kaya, Volkan Erol, Bora Güngören

Emniyet Numaraları Açık Anahtar Doğrulamada Ne kadar Emniyetli? Parmakizi ve

Emniyet Numarası Yöntemlerinin Kullanılabilirliği ve Güvenliğinin İncelenmesi

Muhammet Şakir Şahkulubey, Enes Altuncu, Kemal Bıçakçı

“Karmaşık Ağlarda Güvenilir Referans Sistemi için Dinamik Puanlama Yöntemi”

Samet Esen

“HTTP/2 Modelinde Güvenlik Arayışları”

Ömer Kasım

Bildiri (Oturum Başkanı: Gülser Acar Dondurmacı)

“Metin Madenciliği ile Türkçe Bir Dergi Öneri Sisteminin Geliştirmesi”

Elif Kartal, İlkim Ecem Emre, Zeki Özen

“Sahte Plaka Tespiti İçin Araç Takip Simülasyonu”

Salih Özkan, Baha Şen, Kemal Akyol

“Düzenli İfadelerin Metin İşlemede Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”

Can Özbey

“Herkes için Kütüphane Projesi Eğitim Çalışmaları”

Orçun Madran, Umut Al

Seminer

“Sonraki Devrim – Kriptofinans”

Engür Rıza Pişirici

 

16:00 – 16:30

Kahve Molası

 

16:30 – 18:00

 

Bildiri (Oturum Başkanı: Ferhat Atasoy)

“JVM Tabanlı Diller Arasında Kotlin’in Hızlı Yükselişi”

Sedat Öztürk, İlhan Öztozlu

“Çalışan Motivasyonu Açısından Klasik ve Çevik Yaklaşımların Karşılaştırılmalı Değerlendirmesi”

Necmettin Özkan

“Küçük Bir Yazılım Organizasyonunun Proje Yönetim Süreçlerinin SCRUM Kullanılarak

CMMI Seviye 2’ye Çıkarılması”

Burcu Yalçıner, Kıvanç Dinçer

Bildiri (Oturum Başkanı: Kasım Özacar)

“Steganaliz Tekniklerinde Verimlilik Analizleri”

Ahmet Nusret Özalp, Oğuz Fındık

“FPGA Tasarımında Model Tabanlı Yaklaşım”

Ercüment Türk, Moharram Challenger

“Gönüllü Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Veri Görselleştirmesi Üzerine Bir Analiz”

Hacer Kübra Sevinç, İsmail Rakıp Karaş

Seminer

Linux Altyapı/Tesisat: PAM Altsistemi

Emel Şimşek

“Next Cloud'da LibreOffice Online”

Ömer Çakmak