Daimi Düzenleme Kurulu


<
Mustafa Akgül Bilkent Ü. ve INETD Zeynel Cebeci Çukurova Ü. Mehmet Ufuk Çağlayan Boğaziçi Ü.
Ethem Derman Ankara Ü. (Emekli) Attila Özgit ODTÜ Necdet Yücel Çanakkale Onsekiz Mart Ü.