Aktif Katılım Çağrısı

Diğer Formatlar: [Köşegende AB200 (pdf ,ps ,dvi ) Düz(pdf ,ps, dvi )]

AKADEMİK BİLİŞİM 2000
10-11 Şubat 2000
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2000 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırmada Bilişim
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarımlı hesaplama
 • Medikal bilişim
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet destekli eğitim

 • Ağ Yönetimi
 • Sistem Yönetimi
 • Sistem Güvenliği
 • Web kurulumu ve Yönetimi
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve Sendmail
 • Web - Veritabanı arayüzü
 • Perl, PHP, Python, F
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Mars
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • CORBA

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

As Başkanlar

M. Akgül
Bilkent    
S. Pehlivan    
SDÜ

Yürütme Kurulu

T. Aktuğ, 9Eylül Ü. İ. Altaş, Avustralya
E. Arkun, Bilkent N. Baştürk, YÖK
S. Berköz, MSÜ S. Bilgen, ODTÜ
M. U. Çağlayan, B. Ü. R. Çölkesen, K.Has Ü.
E. Derman, Ankara Ü. B. Karasözen, ODTÜ
M.E. Küçük, Hacettepe     F. İnce, Işık Ü.
İ. Özkarahan, 9Eylül Ü. A. Özgit, ODTÜ
A. Şimşek, Koç Ü. H. Soncul, Gazi Ü.
A. Yazıcı, Atılım Ü. E. Yılmaz, Ulakbim
A. Varol, Fırat Ü. N. Zincir, Ege

Danışma Kurulu

H. Akan, Ankara Z. Aşık, ODTÜ.
S. Altunbay, Işık Ü. I. Aybay, DAÜ
S. Aytaç, İYTE I. Ataş, MSU
A. Baykal, Dicle Ü. S. Baydere, Yeditepe
Ö. Benli, Bilkent Y. Bek, Çukurova
A. Celik, SDU N. Dalfes, İTÜ
T. Dayar, Bilkent M. Demiralp, ITU
A. Elci, IT&T C. Ersoy, Boğaziçi
E. Eryılmaz, Hacettepe Ü. O. Gökçol, Bahçeşehir Ü.    
M. Göktepe, Balıkesir Ü. K. İnan, Sabancı Ü.
M. Kitapçı, Gazi Ü. B. Kutay, KTÜ
O. Manas, BT/Haber E. Mensiz, SDU
K. Oflazer, Bilkent O. Özcan YTÜ
Ö. Özkazanç, Anadolu Y. Özden, ODTÜ
H. Öz, Marmara Ü. B. Örencik, İTÜ
A. Öztürk, Ege H. Püskülcü, İYTE
O. Saka, Akdeniz A. Saatçı, Hacettepe
Z. Dastan, Hacettepe K. Sevin, Ankara Ü.
M.R. Tolun, DAÜ Y. Tonta, Hacettepe
İ. Tosun, YÖK M. Türksever, Ege
Y. Ünlü, Çukurova N. Yalabik, ODTÜ
F. Y. Vural, ODTÜ  

Yerel Kurul

A. Tevfik Kose L. Gündüz
S. Cakmak M. Ali Kaya
Gökhan Poyraz Semiha Karpuz    
Ziya Öncü A. Askin
Volkan Sönmez Seyit A. Kılıç

Her türlü iletişim için :
Genel: bilgi@ab.org.tr       http://ab.org.tr/
Yerel: Ibrahim Karip Tel: (246) 237 0602 Faks: 237 0431

Ek bilgi: 8-9 Şubat Tarihlerinde aynı yerde Ulakbim Kurumsal Kullanıcılar Toplantısı yapılacaktır. Iletişim için: ukkt@ulakbim.gov.tr


Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr