Konferansın Ana Konuları ve Eğitim Seminerleri


Aktif Katılım Çağrısı
AKADEMİK BİLİŞİM 2000
10-11 Şubat 2000
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırmada Bilişim
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarımlı hesaplama
 • Medikal bilişim
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet destekli eğitim

 • Ağ Yönetimi
 • Sistem Yönetimi
 • Sistem Güvenliği
 • Web kurulumu ve Yönetimi
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve Sendmail
 • Web - Veritabanı arayüzü
 • Perl, PHP, Python, F
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Mars
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • CORBA


Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr