Akademik Bilişim (AB ’99)

18-20 Mart 1999

ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi

      home.gif (190 bytes)                                                    PROGRAM( .ps)

odtu.gif (2394 bytes)

B Salonu

C Salonu

D Salonu

18

09:00-09:30

Kayıtlar

09:30-10:00

Açılış

10:00-10:45

Açılış Konuşması

"Future of Scholarly Publication and Communication", Martin Groetschel, ZIB, Germany.   Abstract

10:45-12:30

"Linux'un bilişim ve sayısal hesaplamalar için
kullanımı (ODTÜ Havacılık Mühendisliği Deneyimi)", İsmail Hakkı Tuncer (bu sunus 11:00'da başlayacaktır).
ÇG7 - Tıp Eğitiminde Bilişim

Aytekin Besim, Mehmet Beyazova (Koordinatörler)

"Sanal Patoloji Eğitimi Uygulamaları", Bülent Celasun, GATA
"Aktif Eğitimde Bilişim Uygulamaları", Tanju Aktuğ, DEÜTF
"Sanal Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Eğitim Uygulamaları", Halim Soncul, GÜTF
Eğitim Seminerleri - I-II

Linux Sistem Yönetimi (Dosya Sistemi, Kullanıcı Yönetimi, Sistem Açılışı ve Kapanışı, Syslogd, vb.)

Görkem Çetin

12:30-13:30

Ara

13:30-14:15

Paper

"High Performance Computing Architectures", Alik Haik, Sun Microsystems, Israel.

14:15-16:00

Eğitim Seminerleri - XVI

F Dili: Çağdaş FORTRAN'ın Yeni Yüzü

Nüzhet Dalfes, İTÜ.       Abstract

ÇG8 - Tıp Uygulamalarında Bilişim

Turgut Alkibay, Halim Soncul

(Koordinatörler)

"Kan Bankası Ortak Veri Tabanları", Sabri Kemahlı - AÜTF, Gülyüz Öztürk - GÜTF
"Türkiye’de Teleradyoloji Uygulamaları", Barış Diren - Medart
"Türkiye’de Laboratuvar Bilişim Uygulamaları", İbrahim Ünsal - HÜTF
"Bir Ütopya: Elektronik Hasta Kayıtları", Tayfun Enünlü, HÜTF
"Asistan Gözüyle Bilişim Uygulamaları", Hakan Gülkesen - Akdeniz ÜTF

Tartışma

Eğitim Seminerleri - III-IV

Unix Kabuk Programlama

Süleyman Kondakçı

16:00-16:30

Ara

16:30-19:00

ÇG4 - Araştırmada Bilişim            
…?
…?

Bülent Karasözen (Koordinatör)

Mustafa Pınar, Bilkent Ü.

Tuğrul Dayar, Bilkent Ü.

Nüzhet Dalfes, İTÜ

Ömer Benli, Bilkent Ü.

 

 

ÇG10 - Bilişimin Tıptaki Yeri

Hamdi Akan (Koordinatör)

"Tıbbi Bilişim ve Etik", Yasemin Oğuz - AÜTF
"Tıbbi Bilişim Uygulamaları ve Beklentiler", Mehmet T. Kitapçı, Tamer Çalıkoğlu, Tolga Turgay

PANEL: "Üniversitelerde Tıbbi Bilişim"

Nusret Aras, AÜTF

Çetin Harmankaya, GATA

İskender Sayek, ATO

Oguz Söylemezoğlu, GÜTF

Serhat Ünal, HÜTF

Neşe Yalabık, ODTÜ

Eğitim Seminerleri - V-VI

Ağ Temelleri ve Yönetimi (TCP/IP -Port Yönetimi, Ethernet (Device, ifconfig), Netmasking (routed, gated), DNS (DNS, Bind), Sendmail

Yavuz Selim Kömür

Kokteyl

19

09:30-10:15

Paper

"Web Management", Colin K. Work, Computing Services, University of Southampton, UK  Abstract

10:15-12:30

ÇG1 - Temel Bilişim Eğitimi

Tüm üniversite öğrencilerine yönelik temel bilişim eğitiminin kapsamı ne olmalıdır?
Eğiticilerin eğitimi nasıl yapılmalıdır?

Neşe Yalabık (Koordinatör)

Nüzhet Dalfes, İTÜ

Yaşar Özden, ODTÜ

Asaf Varol, Fırat Ü.,  Abstract

Cemal Yalabık, Bilkent Ü.

ÇG2 - Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)                                                               
YBH modelleri
Türkiye'de YBH gereksinimi

 

Nüzhet Dalfes (Koordinatör)

Nafiz Alemdaroğlu, ODTÜ

Ayşe Kiper, ODTÜ

Can Özturan, Boğaziçi Ü.

Eğitim Seminerleri - VII-VIII      [A Salonu]

Temel Ağ Servisleri (DNS, Sendmail )

Sezai Aydın, Barış Çenberci

12:30-13:30

Ara

13:30-16:00

ÇG11 - Ulusal Ağ Altyapısı ve Hizmetleri                                        
Ulusal Akademik Ağlar - Dünyadaki durum ve eğilimler
Türkiye'deki durum ve beklentiler

Mustafa Akgül (Koordinatör)

Ahmet Şimşek, Koç Ü.

Aysun Sönmez, 9 Eylül Ü.

Cem Saraç, Hacettepe Ü.

Erkan Tekman, Ulakbim

Cudi Okur, Ege Ü.

Attila Özgit, ODTÜ

Ethem Derman, Ankara Ü.

Nüzhet Dalfes, İTÜ

Eğitim Seminerleri - IX

Diğer Ağ Servisleri (ftp, NIS, proxy, Firewall)

Onur Boyacı

Eğitim Seminerleri - X

Dağıtılmış Dosya Sistemleri (NFS, Samba, Netatalk, Mars/Lware)

Mustafa Başer, Barış Sertkaya

16:00-16:30

Ara

16:30-19:00

ÇG6 - Elektronik Kütüphaneler                                                   
Türkiye'de bilimsel bilgiye erişimin bugünü ve geleceği
Ulusal yaklaşımlar, politikalar

Bülent Karasözen (Koordinatör)

Phyllis Erdoğan, Bilkent Ü.

Aybar Ertepınar, ODTÜ

Nevzat Özgüven, TÜBİTAK

İsmail Tosun, YÖK

Nuran Yentürk, İTÜ

Eğitim Seminerleri - XV

WEB ile Ders Hazırlama Araçları

Ümit Kızıloğlu, ODTÜ.

Eğitim Seminerleri - XI                [A Salonu]

WEB (HTML, Apache Server)

Özerk Alpay

Eğitim Seminerleri - XII              [A Salonu]

WEB Programlama ( PERL , PHP, DB Access)

Mustafa Başer, Barış Çenberci

20

09:30-12:00

ÇG3 - Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Altyapısı                                         
Tüm üniversite öğrencilerine yönelik temel bilişim eğitiminin kapsamı ne olmalıdır?
Eğiticilerin eğitimi nasıl yapılmalıdır?

Attila Özgit (Koordinatör)

Ali Saatçi, Hacettepe Ü. Abstract

Şebnem Baydere, Yeditepe Ü.

Ahmet Şimşek, Koç Ü.

Yaşar Hoşcan, Anadolu Ü.

Eğitim Seminerleri - XIII

WEB Tarama Araçları (Glimpse, vb.)

Mustafa Akgül

Eğitim Seminerleri - XIV

NT Management

Mustafa Başer

12:00-13:30

Ara

13:30-16:00

ÇG9 - Uzaktan Eğitim                             
Üniversiteler için Uzaktan Eğitim Alternatifleri
İnternet'e Dayalı Eğitim: Yeni Bir Eğitim Modeli "

Dr. M. Yaşar Özden (ODTÜ) (koordinator)

Dr. Asaf Varol, Fırat Ü.   Abstract
Dr. Erol Arkun, Bilkent Ü.
Dr. Zeynep Onay, (ODTÜ
Dr. Veysi İşler, ODTÜ
Dr. Mine Kalkan, İTÜ   Abstract
Dr. Ahmet Şımşek, Koç Ü.

ÇG5 - Üniversite Yönetimi için Bilişim Sistemleri ve Örgütlenme                                            

Üniversitelerde kullanılan yazılımlar:

Öğrenci İşleri, Personel, Bütçe
Kütüphane Otomasyonu
Üniversitelerde Bilişim Örgütlenmesi, Personel Politikaları
Bilgi İşlem Birimi, Hiyerarşi
Mevcut Durum ve Ne yapılmalı?

Ethem Derman (Koordinatör)

Ayla Altun, ODTÜ

Seyit Koçberber, Bilkent Ü.

Nüzhet Dalfes, İTÜ

Sacit Arslantekin, Ankara Ü.

Sibel Demirel, Ankara Ü.

Mustafa Başer, Bilkent Ü.

Eğitim Seminerleri - XVII

Latex

Andreas Tiefenbach ve Levent  Kandiller, ODTÜ

 

16:00-16:30

Ara

16:30-19:00

Kapanış Oturumu