Paper 10

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (9) overview next (11)

10 - TitleÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMİNDE INTERNET UYGULAMALARI DENEYİMLERİ
AuthorsHandan Kilicaslan, Uni-Pa A.Ş.
Seher Büyükabalı, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi
Nur Aktener, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHandan Kilicaslan, handan@bornova.ege.edu.tr, 232-3399124
Main Fields
Other Main FieldsUniversite Bilgi Sistmeleri
Abstract + KeywordsBildirimi Sunumu:

Üniversite Bilgi Sistemleri, üniversite içindeki rektörlük birimleri, fakülte ve yüksekokulları ihtiyaçlarının bütünleşik olarak çözümlemek için kurulan sistemlerdir. Modüler bazda tasarlanan sistemler; Özlük İşleri, Öğrenci İşleri, Enstitü Öğrenci İşleri, Akademik Bilgi Sistemi, Maaş İşleri, İdari ve Mali İşler, Araştırma Projeleri takibi, Evrak Takip gibi bileşenlerden oluşur. Bu modüllerin kullanıcıları, ilgili birimlerdeki üniversite personeli olup, yazılımlar arka ofis (back-office) yazılımlar olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin bir sonraki adımı ise Internet üzerinden daha büyük sayıda kullanıcılarla bu bilgileri paylaşmak ve bilgilerin kaynağından alınmasını sağlamaktır.

Internet arayüzü olan modüller; Akademik Bilgi Sistemi, Internet Öğrenci İşleri, Enstitü Öğrenci İşleri’ dir.

Üniversite bilgi sisteminin Internet modülleri, Bilgi işlem organizasyonu, donanım-yazılım olarak 2 bölüm olarak ele alınabilir.

Bilgi İşlem Organizasyonu: Internet yazılımlarının kullanıcı sayısı öğrenci sayısı , öğretim üyesi sayısı kadardır. Bu geniş kullanıcı kitlesinin organizasyonun yapılması için iyi bir planlama gereklidir. Bu organizasyon en az yazılım ve donanım kadar önemlidir. Bu organizasyondaki aksaklıklar, yazılım veya donanımın tam olarak çalışmasına rağmen projenin başarısız olmasına neden olabilmektedir.

Pilot uygulama; Internetle yürütülen projeler arkasında bir önemli bir organizasyon getirdiği için proje de ilk adım için gereklidir. Bu nedenle bu süreci pilot bir fakültede başlatılıp deneyim kazandıktan sonra yaygınlaştırmak en uygun yaklaşımdır.

Ege Üniversitesi’nde Internetten kayıtlanma işlemi içn bu süreç; 1998-1999 yılında Fen Fakültesi ile başlamış.Daha sonra ki öğretim yılı,Mühendislik ve İktisat ve son olarak 2000-2001 öğretim yılında Tıp, Konservatuar dışındaki fakülteler sisteme dahil edilmiştir. 2001-2002 de ise Tıp ve Konservatuar da sisteme dahil edilerek tüm kampüs kapsanmıştır.

Yazılım-Donanım; Internet işlemleri, arka ofis işlerinin yürütüldüğü sunucu bilgisayardan ayrı bir sunucu bilgisayarda yürütülmesi performans ve güvenlik açısından tercih edilmiştir. Internetle ilgili projelere başlamadan önce; öğrenci işleri, yazılım geliştiriciler, kampüs bilgisayar ağı sorumlularıyla toplatılar yaparlar ve üniversitenin iletişim/donanım altyapısının kayıtlar/not girişi gibi zamanlarda uygunluğunu koordine ederler.

Internet tabanlı yazılımların başarısı; Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri arasındaki iyi bir işbirliğine ve Üniversite yönetiminin sisteme verdiği desteğe bağlıdır. Görüldüğü üzere, Internetten kayıtlanma daha çok organizasyon ve üniversite içinde herkesin desteği ile başarıya ulaşabilecek bir süreçtir. Bu nedenle bu sürec pilot fakültelerden başlatılıp deneyim kazanıldıktan sonra yaygınlaştırmak en uygun yaklaşımdır.


Remarks

prev (9) overview next (11)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente