Paper 11

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (10) overview next (12)

11 - TitleEski Türk Yazmaları için Web Erişimli Sayısal Arşivlerin Önemi
AuthorsSelenay Aytaç, Işık Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSelenay Aytaç, selenay@isikun.edu.tr, (0212) 286 29 61, x.1303-1605
Main Fields
Other Main Fieldslibrary and information science
digital preservation
Abstract + KeywordsNadir eserlerlerin açık internet kullanılarak saklanması ve işlenmesi, bu eserlerin coğrafik olarak dağılmış çok sayıda kullanıcı tarafından kolayca erişilebilmesi açısından önemlidir. Günümüzde bu tip nadir eserlerin çoğu güvenli arşivlerde fiziksel olarak saklanmakta ve bu eserlere az sayıda uzman sınırlı bir şekilde erişebilmektedir. Bu durum özellikle eski Türk yazmaları için geçerlidir. Varolan eski Türk yazmaları halen çok sayıda kütüphane ve müzeye dağılmış durumdadır. Ayrıca, özel koleksiyonlarda bulunan ve diğer kullanıcılar tarafından pratik olarak erişilemeyen çok sayıda yazmalar da vardır. Kamu kuruluşlarında bulunan eski Türk yazmalarının çoğu basılı ortamda kataloglanmış durumdadır fakat bu yazmaların kendileri henüz sayısal ortama aktarılmamıştır. Bu yüzden, eski Türk yazmalarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşılacak bir sayısal ortama aktarılması çok önemlidir.

Örneğin, “Süleymaniye Kütüphanesi” gibi, onbinlerce yazma eseri kullanıcıya sunan eşsiz koleksiyonların bulunduğu bir kütüphaneye ulaşabilmek için araştırmacılar kimi zaman günlerce süren yorucu yolculuklar yapmak zorundadır. Bir yazma eserin fiziksel varlığına ulaşabilmek için harcanan zaman, bu eserin sayısal varlığına tek tuşla, İnternet aracılığıyla erişilerek saniyelere indirgenebilir.

Eski Türk yazmaları koleksiyonlarına sahip bazı kütüphanelerde, bu eserlerin “sayısallaştırlmasına” ilişkin başlatılan birtakım bireysel çabalar göstermektedir ki, sistem analizi yapılmadan, teknik gereklilikler ve uzman desteği sağlanmadan yapılan çalışmalar, iyi niyete karşın zamanın ve paranın boşa harcanmasıyla sonuçlanabilir.

Bu çalışmanın amacı, çok sayıdaki, henüz basılı kataloğu tamamlanmakta olan eski Türk yazmalarının sayısallaştırılarak İnternet aracılığıyla daha çok kullanıcı tarafından erişilebilirliğinin sağlanmasına ilişkin yapılması gereken çalışmalara değinmektir.


(anahtar kelimeler: sayısallaştırma, sayısal koruma, yazmaların sayısallaştırılması, yazmaların sayısal korunması)

(keywords: digital preservation, digital preservation of manuscripts)

Remarks

prev (10) overview next (12)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente