Paper 16

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (15) overview next (17)

16 - TitleBilgisayarla Öğretim (BÖ) ve Uzaktan Öğretim (UÖ) Tasarımı Modelinde Stratejiler
Authorsİsmail İpek, Bilkent Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personİsmail İpek, iipek@bilkent.edu.tr, 312-290-2351
Main Fields
Other Main FieldsBilgisayarla Öğretim ve Uzaktan Öğrenme
Abstract + KeywordsBilgisayarla Öğretim (BÖ) ve Uzaktan Öğretim (UÖ) Tasarımı Modelinde Stratejiler

Özet

        Son zamanlarda hyzla geli?en teknolojiler yardymy ile dünya da oldu?u üzere, ülkemizde de ö?retim hizmetlerinin da?ytymy ve verilmesi, Bilgisayarla Öğretim (BÖ) teknikleri ve uzaktan ö?retim yöntemi yakla?ymlary ile hyzla yaygynla?maktadyr. Teknoloji ve uygulamalarynyn ö?retim ve ö?retme sürecine girmesi konusunda yo?un çabalar ve etkinlikler gözlenmektedir. Akademik bilişimin sürdürdüğü etkinlerin bir bölümü öğretimsel anlamda bu kapsamı içermektedir.

        Bu çalışmanın amacı Bilgisayarla Öğretim (BÖ) ve Uzaktan Öğretim (UÖ) için gereken öğretim tasarımı model ve yaklaşımları ile yeni teknolojilerin birlikte kullanımını sağlayıcı stratejileri oluşturmak ve bu adımları öğretim ortamları yönünden tartışmaktır. Yani BÖ ile UÖ ilişkisini öğretim tasarımı ve modellerinin etkisi altında ortaya koymaktır. Artık ülkemizin eğitim sistemi içinde, öğretim tasarımı sistem ve modelleri yaklaşımı ağırlığını geç kalmakla birlikte koymuştur. Bu anlayış kısa sürede üniversiteler, eğitim fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı programlarında hızla yer bulacaktır. Bu alanda sınırlı sayıda uzman seslerini duyurmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar ve konferanslar bu yöndeki gereksinimi açıkça ortaya sermektedir. Öğretim tasarımı ve öğretim teknolojisi alanları çağdaş anlamlarıyla tanımlanarak uygulamada her sektörde yer almaktadır.

        Yukarıdaki konulara yönelik son günlerde üniversitelerin ve di?er kurulu?laryn etkile?imli ö?retimi yayma, yeni teknolojileri kullanma ve yaygynla?tyrma etkinlikleri, bölgeler arasyndaki ö?retim ili?kilerini geliştirme ağına dönü?mü?tür (Bilgi Üniversitesi, ODTÜ, Fırat, Sakarya ve Ystanbul Üniversitesinin uzaktan ö?retim hizmetleri gibi). Bu ö?retim ve ö?renme teorilerinin uygulamalary, teknolojik geli?meler ile desteklendi?i sürece, yani teknolojinin ö?retim tasarym ve programlaryna entegrasyonu artykça, daha kaliteli ve üretken ö?retim hizmetleri bireyler ve bölgeler arasy e?itsizliklerin azaltylmasyna hizmet etmesi nedeni ile daha mutlu ve kendine güvenen toplumun olu?masyna zemin hazyrlayacaktyr. Ayrıca bireyler arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına neden olabilecektir.

        Bu etkenler etrafında bu çalışmada BÖ ve UÖ için geliştirilen bir öğretim tasarımı modelindeki (İpek, 2001) basamaklar irdelenip, uzaktan öğretim süreci içinde bulunan uygulayıcılara katkılar sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçeve içinde öğretim yolları ve teknolojiler tanıtılarak, yeni ve çağdaş bir eğitim sisteminin oluşması için gereken noktalara dikkat çekilmektedir. Daha sonra bilgisayarlar ve uzaktan öğrenme konusu tartışılmıştır. İletişim teknikleri ve teknolojiler öğrenme yaklaşımları (bilişsel ve yapısal) bakımından öğretim tasarımı modelleri içinde tartışılmıştır. Bu süreç içinde uzaktan öğretimdeki stratejiler ve iletişim konusu bir şema halinde sunulmuştur. Uzaktan öğretim modelinde izlenecek yollar sırasıyla tanımlanarak bu süreç içinde yapılması gereken diğer teknik ve öğretimsel etkinlikler sıralanmıştır.

        Sonuç olarak BÖ ve UÖ stratejileri oluşturularak, öğrencilere, tasarımcılara, öğretmenlere, mühendislere ve yeni teknolojileri her alanda kullanma gereksinimi duyan bireylere öğretim tasarımının bilimsel katkılarını sunmak temel hedef arasındadır. Bunun temel yolu ise bilimsel öğretim tasarımı sistemleri yaklaşımının teknolojiler ile entegrasyonundan geçmekte olduğunu ortaya koymaktır. Her alan ya da iş kolunda tasarım ve teknolojiler kalite ve verimi gerçekleştirmek yanında yaratıcılığın birey için önemini ortaya koymaktadır. Bilgi toplumunun oluşması sırasında öğretim stratejileri ve bilgi dağıtım yollarının nasıl değişikliğe uğrayabileceği konusu bu çalışmada tartışılacaktır.Bilgisayarla Öğretim-Uzaktan Öğretim-Öğretim Tasarımı-Stratejiler
Remarks

prev (15) overview next (17)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente