Paper 23

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (22) overview next (24)

23 - TitleMİKROİŞLECİLER DERSİ İNTERNET DESTEKLİ LABORATUVAR UYGULAMASI
AuthorsKenan TOKER, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Aysun ALTIKARDEŞ, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı Programı
Hayriye KORKMAZ, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
PC MemberNo
Contact personAysun ALTIKARDEŞ, aaltikardes@marmara.edu.tr, 02164182504
Main Fields
Other Main FieldsWEB BASED EDUCATION
Abstract + KeywordsMİKROİŞLECİLER DERSİ İNTERNET DESTEKLİ LABORATUVAR
UYGULAMASI

Arş. Gör. Kenan TOKER1, Arş. Gör. Aysun ALTIKARDEŞ2,
Arş. Gör. Hayriye KORKMAZ3

1 Marmara Üniversitesi Tek. Eğt. Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğt. Bölümü Göztepe, 81040 ISTANBUL
kenan_toker@hotmail.com
2 Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Prog. Göztepe, 81040 ISTANBUL
aaltikardes@marmara.edu.tr
3 Marmara Üniversitesi Tek. Eğt. Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğt. Bölümü Göztepe, 81040 ISTANBUL
hkorkmaz@marun.edu.tr


Ekonomik sorunlarını henüz çözümleyememiş Türkiye'nin diğer bir çözümlenmemiş
sorunu da eğitimdir. Genç nüfusun her geçen gün arttığı ve mevcut eğitim şartlarının yetersiz
kaldığı günümüzde, araştıran, kendi kendine öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan, üreten ve
geliştiren bir bilgi toplumu oluşturabilmemiz için İnternet'in bize sağladığı sınırsız
denilebilecek kadar geniş olanaklardan faydalanmalı ve hatta öğrencilerimize de bu
olanaklardan nasıl maksimum düzeyde yarar sağlayacaklarını öğretmeliyiz. Bunu yaparken
klasik ders materyallerini İnternet ortamına aktarıp, öğrencilerin ders saatleri dışında da
zaman ve mekandan bağımsız olarak söz konusu materyallere erişmelerine olanak
tanımalıyız.
Bu çalışmada, Web Tabanlı Eğitim materyali hazırlama kriterleri göz önünde
bulundurularak, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi
Bölümünde verilen Mikroişlemciler dersi laboratuvar uygulamalarına yönelik olarak
hazırlanan simülatör destekli içerik Web ortamına aktarılmıştır. Bu çalışma sürecinde
hazırlanan yeni eğitim materyalinde, öncelikle öğrencilerin bu materyali nasıl kullanacakları
hakkında bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Hazırlanan içeriğin klasik laboratuvar ortamında
yapılacak deneylere ön hazırlık niteliği taşımasına, öğrencinin başarısını arttırıcı yönde ve ilgi
çekici olmasına dikkat edilmiştir. Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişim e-posta ile
sağlanmıştır. Öğrenciyi araştırma yapmaya yönlendirmek amacıyla konuyla ilgili linkler;
sınavlara hazırlık öncesinde öğrenci başarısını yükseltme amacıyla soru bankası oluşturularak
geçmiş yıllara ait sorular eklenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerinin bilgilerini ölçme
ve değerlendirmesine yönelik olarak, küçük sınavlar da hazırlanmıştır.
Henüz öğrencilerin kullanımına sunulmamış olan bu çalışma, önümüzdeki süreçte
öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.
anahtar kelimeler: Mikroişlemciler, İnternet üzerinden Eğitim
Remarks

prev (22) overview next (24)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente