Paper 27

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (26) overview next (28)

27 - TitleWeb Tabanlı Fen Bilgisi Öğretmen Destek Sistemi: FEDS Yaklaşımı
AuthorsBulent Cavas, Dokuz Eylul Universitesi
Teoman Kesercioglu, Dokuz Eylul Universitesi
Hilal Aşkar, Dokuz Eylul Universitesi
PC MemberNo
Contact personBulent Cavas, bulent.cavas@deu.edu.tr, 02324204882/1229
Main Fields
Other Main FieldsWeb tabanlı ogrt. destek sistemi
Abstract + KeywordsGün geçtikçe bilgi teknolojilerine duyulan ihtiyaç hem ülkeler bazında hem de uluslar arası bazda artmaktadır. Bu da bilgi teknolojilerini kullanabilen ve geliştirebilen insanlarının eğitimiyle gerçekleşebilir. Eğitimin teknolojiden sorumlu olması gerekmektedir. Günümüzde eğitim ve öğretim pahalı olan şeylerdir. Özellikle kısa süreli bir eğitim seminerlerinin olduğu bir merkeze yolculuk yapmak çok miktarlarda parayı gerektirmektedir. Ayrıca böyle bir organizasyonun düzenlenmesi ulaşım gideri, otel masrafı, yemek, personel giderleri gibi birçok finansal sorunu da beraberinde getirmektedir (Duffy, 1997). İşte bu noktada bilgi teknolojilerinde yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır: Web Destekli Eğitim

Yeni teknolojilerin ve web tabanlı eğitim sistemlerinin hızla gelişimi özellikle üniversitelerde verilen derslerin aktarımı yönünden daha da önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim artık günümüzde kaçınılmaz eğitim programlarından biri haline gelmiştir. İnsanların eğitim sürecine istedikleri yerde ve zamanda katılmaları, hem öğrenen hem de öğretici açısından bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi için Web-tabanlı öğretmen destek sisteminin tanıtımı yapılmıştır.
Remarks

prev (26) overview next (28)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente