Paper 28

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (27) overview next (29)

28 - TitleDirect File Organization Algoritmalarının Uygulaması ve Performanslarının Karşılaştırılması
AuthorsDoc. Dr. Ferruh YILDIZ, Selcuk Universitesi Muh-Mim Fak. Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
Ars. Gor. Halife KODAZ, Selcuk Universitesi Muh-Mim Fak. Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
Ars. Gor Harun UGUZ, Selcuk Universitesi Muh-Mim Fak. Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
Ogr. Gor. Mesut GUNDUZ, Selcuk Universitesi Muh-Mim Fak. Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
PC MemberYes
Contact personHalife KODAZ, hkodaz@selcuk.edu.tr, 03322410041 - 2004
Main Fields3. Internet Servislerinin Calistiirlmasi
Other Main FieldsFile Organization, information Processing
Abstract + Keywords
Bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce veriler kağıtlar üzerinde tutuluyordu. Bilgisayarın gelişimi ile birlikte veriler manyetik ve optik ortamlar üzerinde saklanmaya başlamıştır.

Günümüzde verileri depolamanın yanında bu verilere daha hızlı nasıl ulaşılacağı konusu önem kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında her konuda olduğu gibi verilere ulaşmada da performans ve etkinlik ön plana çıkmaktadır. Yapacağımız çalışmada depolanmış verilere ulaşmada performans ve etkinlik kriterleri göz önüne alınarak geliştirilmiş olan “Direct File Organization” algoritmaları kapsamında “Collision Resolution with Links”, “Collision Resolution without Links” ve “Collision Resolution with Pseudolink” yöntemlerini aynı verilere uygulayarak, bu yöntemler arasında performans karşılaştırılması yapılması amaçlanmaktadır.

Bu bildiri de bu sisteme neden ihtiyaç duyulduğu, bu sistemin sağladığı yararlar ve kullanılan teknolojiler sunulacaktır.
        
Anahtar Kelimeler: Key, hash function, retrieval probe, collision, synonym record, home adress.
Remarks

prev (27) overview next (29)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente