Paper 38

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (37) overview next (39)

38 - TitleKampüs Ağ Teknolojilerinde Yeni Uygulamalar
AuthorsFerdi Ayaydın, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Suna Yılmaz, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Günce Çiftçi, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
PC MemberNo
Contact personFerdi Ayaydın, ferdi@metu.edu.tr, 0 312 2103332
Main Fields
Other Main FieldsLong Reach Ethernet (LRE)
Digital Subscribers Line (DSL)
802.11a (Wireless Ethernet)
Abstract + Keywords802.11a
----------------
Yakın geçmişte IEEE tarafından 802.11b olarak standardlaştırılan, 2.4 Ghz ISM (Industry, Sciece and Medicine – Endüstri, Bilim ve Tıp) bandı olarak anılan lisansız bantta çalışan ürünler geçtiğimiz bir iki yıl içerisinde oldukça popülerleşmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi kendine bir misyon edinen Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu teknolojinin uygulamasını1999 yılında gerçekleştirmiştir.
Ancak 11 Mb paylaşımlı bant genişliği, her geçen gün daha da ses ve video ağırlıklı hale gelen veri trafiğini desteklemekten uzak kalmaktadır. Farklı bir modülasyon tekniği ile modüle edilen ve 5 Ghz bandında çalışan 802.11a henüz standard olarak yayınlanmamış olsa da 54 mbps’ye varan paylaşımlı bant genişliği ile bant genişliği kısıtlamalarını giderecek gibi görünmektedir ve pek çok üretici firma bu standartla çalışan ürünler üzerine çalışmaktadır.
Bu çalışmada 802.11a ile ilgili çeşitli konulara değinilecektir. Bu konular arasında 802.11a standardı, 802.11a gibi 5 Ghz standardında çalışan Hyperlan2 standardı 802.11a - 802.11b karşılaştırması gibi konular hakkında genel bilgiler verilecektir.

DSL
--------------------------------------
Varolan telefon hatları , veri iletimi ve ağ erişimi için avantajlı bir ortam oluşturmaktadır. Telefon hatlarını kullanarak yapılan ağ erişiminin en yaygın şekli olan modem bağlantıları , birçok kullanıcının giderek artan bant genişliği ihtiyacını karşılayamamaktadır.Bakır telefon telleri üzerinden, modemlerden çok daha yüksek hızlarda veri iletimini sağlayan DSL (Digital Subscriber Line) teknolojisi bu ihtiyaca cevap vermekte ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi kampüsünde de kullanılmaktadır.Bildirinin bu bölümünde xDSL ismi verilen farklı DSL teknolojileri tanıtılacak ve kampüs uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

LRE
------------------------------------------
Mevcut Ethernet standartlarında Cat5 bakır kablolar üzerinden 4 tel kullanılarak ethernet taşınmaktadır. LRE, bu ethernet datasını 2 tel üzerinden taşınmasına ve aynı zamanda analog ses ve ISDN ,ADSL datalarının da beraberinde iletilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Zaten var olan telefon hatlarını veya herhangi iki teli kullanarak en fazla 1.5 km'ye kadar paylaşımsız olarak en fazla 15 Mbps band genişliği sunmaya imkan verir. Sunumda bu teknolojinin ayrıntıları, getirdiği avantajlar incelenecektir.

RemarksSunumların tam metni henüz son haline gelmediğinden ikinci aşamada istenilen tam metinleri önümüzdeki hafta gönderebileceğiz.

prev (37) overview next (39)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente