Paper 42

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (41) overview next (43)

42 - TitleTÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMİ ENGELLEYEN YASAL HÜKÜMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
AuthorsAsaf Varol, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberYes
Contact personAsaf Varol, avarol@firat.edu.tr, 0-533-4105927
Main Fields
Other Main FieldsUzaktan Eğitim
Abstract + KeywordsÖZET

Ülkemizde son yıllarda Üniversitelerimizin bazıları tarafından uzaktan eğitim çalışmalarına büyük hız verilmiştir. Üniversitelerimizde uzaktan eğitimi yangınlaştırmak, karşılıklı işbirliği yapılmasına imkan tanımak ve sonuçta gençlerimizin uzaktan öğretim yöntemlerinden faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Enformatik Milli Komitesi oluşturulmuştur. 2000 yılından beri bu komite aracılığı ile üniversitelerimizde uzaktan eğitim faaliyetlerinden uygun görülenler akredite edilmektedir.
Türkiye'de uzaktan eğitim yapılmasını engelleyen kanun ve yönetmelikler mevcut olup, bazı yasal düzenlemeler ise birbiri ile çelişmektedir. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yayımlanan “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim” ve “Enformatik Milli Komitesi” Yönetmelikleri, 3984 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun”, Cumhurbaşkanı Sayın Necdet Sezer tarafından veto edilen 4676 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ele alınarak bu kanun ve yönetmeliklerde uzaktan eğitimi engelleyen veya birbiri ile çelişen hükümleri ele alınarak irdelenecek ve sonuçta bazı çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar sözcükler: Uzaktan Eğitim, Öğretim, Kanun ve Yönetmelikler
Remarks

prev (41) overview next (43)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente