Paper 41

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (40) overview next (42)

41 - TitleBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM KURUMLARINDA KULLANIMLARI VE EĞİTİMCİLERİN ROLÜ
AuthorsNurhayat Varol, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personNurhayat Varol, nvarol@firat.edu.tr, 0-532-3833923
Main Fields
Other Main FieldsComputer Aided Education
Abstract + KeywordsÖZET
        Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış veya çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.
        

Eğitim kurumlarına; Bilgisayar kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, Bilgisayar okur yazarlık kavramları girdikçe ve ortam olarak da kullanıldıkça beklentiler bireysel olduğu gibi örgütsel de olmaktadır. Bu aşamada üretkenlik ile birlikte etkinliğin de artması beklenmektedir. Eğitim sürecinde insan hem nesne hem de öznedir.

        
        Bu çalışmada; bilişim teknolojileri alanında nasıl bir insan tipinin yetiştirilmesi gerektiği, bu alanda çalışacaklara hangi davranışların nasıl ve hangi yollarla kazandırılacağı, insanların kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen eğitimin kaliteliliğinin boyutlarının ne olabileceği, teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde eğitimcilerin rolleri, görevleri, okul idarecileri ve öğretmenler arasında var olan sorunlar ile çözüm önerileri, yapılan anketlerin değerlendirilmesiyle açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, Web Tabanlı Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim
Remarks

prev (40) overview next (42)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente