Paper 46

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (45) overview next (47)

46 - TitleWeb tabanlı Ders Sunumu için Bir Kabuk Sistem Tasarımı
AuthorsBahar KARAOGLAN, E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
E. Seyda KOCAMAN, E.Ü. Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personE. ŞEYDA KOCAMAN, seyda_k_00@yahoo.com, 05334659042
Main Fields
Other Main FieldsUZAKTAN EGİTİM
Abstract + KeywordsÖZET
Uzaktan eğitimin planlanması, gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında düşünülmesi gereken konuları üç ana başlık altında toplayabiliriz:
1)        Teknolojik konular,
2)        Öğretimsel konular,
3)        Yönetsel konular.

Teknolojik konular, çoklu ortam geliştirme yazılım ve donanımı, hipermedya yazarlık araçları ve iletişim teknolojilerini kapsamaktadır.

Öğretimsel konular, eğitimsel hipermedya tasarımı ve geliştirilmesi, öğretim materyalinin içerik ve sunumunun tasarımı, ek kaynak ve referans bilgilerinin sağlanması, etkileşim, dersin değerlendirilmesi gibi konular ile ilgilidir..

Programların başarısı ve yaygınlaştırılması, en çok öğretim üyelerinin ve öğrencilerin buna hazır konuma getirilmesiyle mümkündür. Ders içerik ve sunum tasarımı, web ortamlarında fiziksel derslere gore olukça farklılıklar göstermektedir. Bunun yanısıra web tasarımı ve programlaması gibi ek yükler öğretim üyelerinin derslerini bu ortamlara taşımalarına engel oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın hedefi, öğretim üyelerinin uzaktan eğitim ders materyallerinin Internet üzerinde yayımlanması, öğrencilerle öğretim üyesi ve öğrenciler arasında haberleşme ve tartışma olanaklarının sağlanması gibi temel gereksinmelerin karşılanmasında bir kabuk sistem oluşturmaktır.


Sistem:
·        Öğretim üyesinin istekleri doğrultusunda dinamik olarak menuler oluşturulmaktadır. Bu menuler bolumun ana sayfasına, dersin ana sayfasına, tanıtım (syllabus), ders notları, duyurular, ödevler, tartışma, Sohbet odası, arama ve iletişim sayfalarına bağ kurmaktadır.
·        Öğretim üyesinden aldığı bilgiler doğrultusunda ders tanıtım ve planı sayfasını oluşturmaktadır.
·        Sayfayı hazırlayan öğretim üyesinin web tasarımı konusunda bilgili olmasına gerek yoktur, sadece açıklamaları takip etmesi yeterlidir.
·        Öğretim üyesi sitesinde kullanacağı menüleri kendi seçer.
·        Öğretim üyesi, öğrenci bilgilerini girişini ve sorgulamasını site üzerinde gerçekleştirir. (öğrenci ad, soyad, aldığı dersler, devamsızlık durumu, notlar ...vs.)
·        Öğretim üyesi, ödevleri ve duyuruları site üzerinden girer ve bu bilgilerin öğrencilerin görüntülediği sayfaya otomatik olarak gelmesi sağlanır.
·        Tüm öğrencilerin mail adresleri alınarak, her ders için ayrı “mail listesi” oluşturulur. Öğretim üyesi tüm öğrencilere mail yoluyla göndermek istediği duyurularda tek bir işlemde mailini gönderebilir.
·        Öğretim üyesi dersle ilgili “çoktan seçmeli” sınavlar oluşturarak, sitede yayınlayabilir.
·        Öğretim üyesi, ders notlarını kendi hazırladığı formatta (.doc, .xls, .pdf, .ppt ...vs.) sitede yayınlayabilir veya hazır formatı kullanarak site üzerinde ders notlarını oluşturabilir. Ders notlarının silinmesi, güncellenmesi, eklenmesi..v.s. site üzerinde gerçekleştirilir.
·        Öğrenciler ve öğretim üyesi ders ile ilgili veya ilginç bulduğu “linkleri” site üzerinden ekleyerek, diğer öğrencilerinde yararlanması sağlanabilir.
·        Sohbet odası ile belirlenen tarih ve saatlerde haftanın konusu web üzerinde tartışılabilir. Derse katılamayan veya sonradan referans almak isteyen öğrenciler için, bu yazışmalar otomatik olarak site üzerinde yayınlanır.
·        Ders ile ilgili bir konuda yazışmak ve tartışmayı uzun zaman dilimine yaymak amacıyla “forum” kullanılır. Forum yöneticisi konuyu belirler ve öğrenciler konu ile ilgili görüşlerini sitede yayınlarlar.
·        Site içinde veya internette arama yapılabilir.
·        Siteye yetkisiz kişilerin girişini engellemek amacıyla, öğretim üyesi ve öğrencilere ayrı ayrı şifre verilir ve ders sayfasına girişte bu şifreler sorgulanır.
Remarks

prev (45) overview next (47)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente