Paper 51

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (50) overview next (52)

51 - TitleElektronik Tezler: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Elektronik Tez Arşivi Projesi
AuthorsMehmet Emin Küçük, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü
PC MemberYes
Contact personMehmet Emin Küçük, mkucuk@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00
Main Fields4. Elekronik Kutupahneler
6. Universite Bilisim Sistemleri
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu bildiri, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda hizmete sunulmasini tartışmaktadır. Bildirinin ilk bölümünde elektronik tez kavramı,unsurları ve dünyadaki bazı uygulamalar incelenmiş, ikinci bölümünde tezlerin elektronik ortamda hizmete sunulmasındaki sorunlar (telif hakları, OCR, bibliyografik tanımlama, lisans ve hizmet modellemesi)ele alınmış, üçüncü bölümde H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortama aktarılmasını, tanımlanmasını ve hizmete sunulmasını olanaklı kılan proje ve uygulama yazılımı tanıtılmıştır. Son bölümde ise gerçekleştirilen proje deneyimi ışığında, ülkemizdeki mevcut yapı tartışılarak sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Tezler, Elektronik Tez Arşivleri, Elektronik Tez Kütüphaneleri, Elektronik Kütüphaneler, Sayısallaştırma
Remarks

prev (50) overview next (52)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente