Paper 6

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (5) overview next (7)

6 - TitleInternet ÜzerindenTezlere Tam Metin Erişim, Elektronik Tezler.
AuthorsMehmet BOZ, TÜBİTAK-ULAKBİM
PC MemberNo
Contact personMehmet BOZ, mehmet@ulakbim.gov.tr, 312 298 92 64
Main Fields
Other Main FieldsE-library
Abstract + KeywordsInternet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucunda yeni bir boyut kazanan bilgi hizmetleri, büyük bir değişime
uğramaktadır. Elektronik ortamda iletişimin ve paylaşımın artması sonucu bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak bilgi
hizmetlerinin temel amacı olmuştur. Bu amaçtan hareketle, bilgi kaynakları içinde önemli bir yer tutan tezler de yeni
bir boyut kazanmış, tam metinlerine elektronik ortamda erişilerek çok daha etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Dünyada elektronik tezler (e-tez) konusunda 1996 yılında başlayan çalışmalar bugün oldukça önemli mesafeler
kazanmıştır. Ülkemizde de tezlerin Internet aracılığıyla daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gereken alt yapı,
depolama ve arşivleme, erişim yönetimi ve indeksleme vb. ögelerin incelenmesi gerekmektedir.
Bu sunumda, tezlerin hizmete sunulmasında mevcut durum kısaca incelenmekte, dünyadaki örnekler ışığında
Türkiye'de elektronik tez hizmeti verilebilmesi için yapılması gerekenler özetlenmektedir. Öğrencilerin
tezlerini elektronik ortamda yazmalarından ilgili kuruma teslim etmeleri, tezlerin ilgili kurum tarafından indekslenmesi
ve arşivlenmesinden tam metin olarak kullanıcıların erişimine açılmasına dek yapılması gereken işlemler üç
aşamada incelenmektedir.
Remarks

prev (5) overview next (7)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente