Paper 7

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (6) overview next (8)

7 - Titleİnternet Üzerinden Ulaşılan bir veri Tabanı Aracılığıyla Enformasyon Teknolojileri Alanındaki Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Bulunması
AuthorsAbdullah Erdal TÜMER, Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi
PC MemberNo
Contact personAbdullah Erdal TÜMER, aetumer@selcuk.edu.tr, 332-2410041/2546
Main Fields15. Web Kurulu ve Yonetimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu çalışmada günümüz ve geleceğin en etkin sektörlerinden biri olan enformasyon teknolojileri alanında dilimize giren yabancı kelimelere karşılıklar aranmıştır. Farklı bölgelerde bulunan konunun uzmanları ve toplumun değişik kesimleri (akademisyenler, bilişimciler) çalışmadan haberdar edilmiş, katılımcılar internet ortamında bir araya getirilerek kelimelere karşılık önermeleri ve konu ile ilgili tartışmaları sağlanmıştır.
Elde edilen sonuçlar, yapılan tartışmalar ışığında, işlevini en iyi içeren ve verilen karşılığın uç kullanıcıyı hedef alacak şekilde derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Türkçe, bilgi teknolojisi
Remarks

prev (6) overview next (8)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente