Paper 8

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (7) overview next (9)

8 - TitleKONUT TAHSİS OTOMASYONU
AuthorsOğuzhan Taş, FÜ Bilgisayar Müh. Bölümü
Hasan H. Balık, FÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
PC MemberNo
Contact personHasan H. Balık, balik@firat.edu.tr, 0424 212 89 70
Main Fields2. Kampus Bilgisayar Aglari
3. Internet Servislerinin Calistiirlmasi
Other Main FieldsOtomasyon
Abstract + KeywordsKonut Tahsis Otomasyonu, konut başvurusunda bulunacak personelin internet üzerinden bilgilerini alabilen, bu bilgileri bir sunucu veritabanında saklayabilen sonra da konuta giriş ve çıkış sırasını akademik ünvan, akademik görev, idari görev, puan gibi kriterlere göre ayarlayan dinamik bir web programıdır. Ayrıca, programa kayıt yaptıranların özel bilgileri dışındaki tüm bilgileri diğer kullanıcılar tarafından görülebilmekte, yanlış bilgi beyanında bulunan kişi veya kişiler hakkında diğer kullanıcılar yine internet üzerinden şikayette bulunabilmektedirler.
Bu program üç ana bölümden oluşmaktadır; Yönetim işlemleri, Bilgi Girişi ve Konut Sıralaması. Yönetim İşlemleri bölümüne sadece program bilgilerini değerlendirmekle görevli yetkili kişiler girebilmektedir. Bilgi Girişi bölümüne konut isteğinde bulunacak personel girebilmektedir. Konut Sıralaması bölümü ise herkes tarafından görülebilmektedir. Kullanıcı programa bilgilerini verdikten sonra program kullanıcının puanını hesaplamakta ve yine diğer kriterlere göre sıraya dizmektedir. Kullanıcı konutta oturuyor ise kaç gün daha oturacağını veya kaç gün fazla oturduğu herkes tarafından görülebilmektedir. Konut sıralaması, akademik ve idari personele göre ayrı ayrı yapılmaktadır. Kullanıcı bilgilerini girdikten sonra yönetim tarafından sicil puanları verilmekte ve bundan sonra sıralamada yer almaktadırlar.
Bu programın hazırlanmasında, Microsoft ASP teknolojisi, veritabanı olarak Microsoft Access ve Microsoft SQL Server kullanılmıştır. Program Microsoft Personel Web Server ve Microsoft Internet Information Server web sunucuları üzerinde çalışmaktadır. Program şu an http://konut.firat.edu.tr web adresinde çalışmaktadır.
Remarks

prev (7) overview next (9)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente