Paper 92

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (91) overview next (93)

92 - TitleÜNİVERSİTELERDE VERİLEN TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İZLENİM
AuthorsMustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniv. Bilgisayar Müh. Böl.
PC MemberNo
Contact personMustafa Murat İNCEOĞLU, inceoglu@bornova.ege.edu.tr, 232-3887221/244
Main Fields1. Temel Bilisim Egitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilişim teknolojisinin her mesleki dal içinde kullanılması gelişmekte olan ülkeler için özel bir önem taşımaktadır. Giderek bilişim teknolojilerine bağımlı bir duruma gelen dünya için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesi ve istihdamı bilgi toplumuna dönüşmekte olan sanayileşmiş ülkelerle olan farkın azaltılması için yaşamsal önemdedir. Bu amaçla, günümüz insanı, bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak için çaba göstermektedir [1].

Geleceğin toplumunda aranan işgücü, bilgiyi ve bilişim teknolojilerini kendi meslek dalı içinde en verimli kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar, bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Eğitim kurumlarında da bir öğretim aracı olan bilgisayar, artık tercih olmaktan çıkmakta ve bir zorunluluk haline gelmektedir.

Bu çalışma da, Ege Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümünde halka açık bilgisayar eğitim kurslarına katılan, ağırlığı Ege, Dokuz Eylül ve Celal Bayar Üniversitelerinin değişik akademik birimlerinde öğrenci yada son üç yıl içinde (1998-2001) mezun olan 56 adet kursiyer ile yapılan bir anketin sonuçları tartışılacaktır.
Remarks

prev (91) overview next (93)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente