Paper 95

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (94) overview next (96)

95 - TitleUzaktan Öğretimde Kalite Boyutları / Quality Dimensions in Distance Education
AuthorsMustafa Melek, Beykent Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMustafa Melek, mmelek@beykent.edu.tr, +90 212 872 64 32
Main Fields9. Uzaktan Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsUzaktan Öğretimde Kalite Boyutları

Başlangıçta sanayi işletmeleri için kullanılan kalite güvence sistemleri zaman içerisinde farklı sektörlerde
kullanılmaya başlanmıştır. Yükseköğretimde kalitenin nasıl güvence altına alınacağı ile ilgili sorular uzun
zamandan beri tartışılmaktadır. Garvni'nin (1988) ürün kalitesi için ortaya koyduğu boyutlar daha sonra
Berrin, Parrasurraman ve Zeyitham tarafından hizmet sektöründe kullanılmış ve bu sektörlerle ilgili olarak
kalite boyutları yeniden tespit edilmiştir. Owlia ve Aspinwall (1996) tarafından yükseköğretimle ilgili 6 özel boyut
tespit edilmiştir. Kalite boyutları kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasında ve müşteri tatmin ölçümlerinde
kullanılmaktadır. Bu çalışmada bütün bu boyutlar ele alınmakla birlikte yazılım ve yükseköğretimle ilgili kalite
boyutlarının uzaktan öğretimde kullanıması tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: uzaktan öğretim, kalite boyutları, yükseköğretim.
Remarks

prev (94) overview next (96)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente