Paper 96

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (95) overview next (97)

96 - TitleVeri Tabanlarinin Seçimi ve Kullanımda Kütüphanecinin Rolü
AuthorsDr. Hatice Kübra Bahşişoğlu, UNAK
Kamil Çömlekçi, UNAK
PC MemberNo
Contact personHatice Kübra Bahşişoğlu, kubra@hacettepe.edu.tr, 312-2976588
Main Fields4. Elekronik Kutupahneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsVeri Tabanlarinin Seçimi ve Kullanımda Kütüphanecinin Rolü

Akademik calismalar icin önemli bir yeri olan indeks, abstrakt ve
bibliyografyaların elektronik surumlerinin Internet ortamına taşınması,
kütüphaneler/bilgi merkezleri için yeni hizmet alanları yaratmaktadır.
Bibliyografik veri tabanlarına tam metin tarama ve erişim olanaklarının
da eklenmesi ve çeşitlenmesi bu hizmetlerin daha kapsamlı ve karmaşık
bir hal almasına yol açmaktadır ve bu durum kütüphaneclerin
sorumluluklarının artmasına neden olmaktadir.
Aynı veya benzer kaynakların birden çok bilgi servisinden sağlanabilir
olması, kapsam ve fiyat açısından farklılıklar içermesi, kütüphanelerin
bu kaynaklara abone olurken daha dikkatli davranmasını zorunlu
kılmaktadır.
Ayrıca kütüphanecilerin kontrolu dışında Internet üzerinden erişilen
veri tabanlarının son kullanıcılar tarafından etkin biçimde
yararlanılmasını sağlamak önemlidir.Her türlü bilgi kaynaklarının
seçimi, duyurulması ve etkin kullanımının sağlanmasında kütüphaneciler
aktif bir rol üstlenmek zorundadırlar.
RemarksBasvuru once yanlislikla bireysel katilim formundan yaptigim icin oz ile birlikte tekrar gonderiyorum.

prev (95) overview next (97)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente