Paper 1

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

overview next (2)

1 - TitleWEB TABANLI OGRETMEN DESTEK SISTEMLERI:FEDS YAKLASIMI
AuthorsBulent Cavas, Dokuz Eylul Universitesi
Teoman Kesercioglu, Dokuz Eylul Universitesi
PC MemberNo
Contact personBulent Cavas, bulent.cavas@deu.edu.tr, 0-532-4267927
Main Fields9. Uzaktan Egitim
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGün geçtikçe bilgi teknolojilerine duyulan ihtiyaç hem ülkeler bazında hem de uluslar arası bazda artmaktadır. Bu da bilgi teknolojilerini kullanabilen ve geliştirebilen insanların eğitimiyle gerçekleşebilir. Eğitimin teknolojiden sorumlu olması gerekmektedir. Günümüzde eğitim ve öğretim pahalı olan şeylerdir. Özellikle kısa süreli eğitim seminerlerinin olduğu bir merkeze yolculuk yapmak çok miktarlarda parayı gerektirmektedir. Ayrıca böyle bir organizasyonun düzenlenmesi ulaşım gideri, otel masrafı, yemek, personel giderleri gibi birçok finansal sorunu da beraberinde getirmektedir (Duffy, 1997). İşte bu noktada bilgi teknolojilerinde yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır: Web Destekli Eğitim

Yeni teknolojilerin ve web tabanlı eğitim sistemlerinin hızla gelişimi özellikle üniversitelerde verilen derslerin aktarımı yönünden daha da önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim artık günümüzde kaçınılmaz eğitim programlarından biri haline gelmiştir. İnsanların eğitim sürecine istedikleri yerde ve zamanda katılmaları, hem öğrenen hem de öğretici açısından bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Bu bildirinin temel amacı FEDS (Fen Eğitimi Destek Sistemi) yaklaşımını tanıtmaktır. FEDS sisteminin amacı, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışan öğretmenler/öğretim elemanları için Fen Bilgisi konularına yönelik bilgi alabilecekleri/paylaşabilecekleri, projelere katılabilecekleri, konferans, sempozyum vs. gibi etkinlikler için bilgi alabilecekleri ve kendi aralarında çeşitli projeler gerçekleştirebilecekleri bir Web-tabanlı Öğretmen Destek Sisteminin oluşturulmasıdır.
Anahtar Kelimeler:Web Destekli Egitim, Fen Egitimi
Remarks

overview next (2)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente