Overview of all 169 abstracts

Last updated: Thu Jan 30 16:03:10 2003

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 1 (1 high; 0 low)

NumberHLTitle
100WEB TABANLI OGRETMEN DESTEK SISTEMLERI:FEDS YAKLASIMI
200ECDL'e Katılımcı Üniversitelerin Sorunları ve Beklentileri
300Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
400ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TIP BİLİŞİMİ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
500Üniversite Web Sayfalarında Tasarım ve İçerik Yönetimi Çalışma Grubu
600ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİŞİM STANDARTLARA GÖRE KKTC'DEKİ ELEKTRONiK BANKACILIĞIN DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
700VSAT Uydu Sistemleri ile Internet Erişimi ve Ağ Güvenliği
800INTERNET GÜVENLİK SORUNLARI ve DENETİM: MASUMİYET YİTİRİLİYOR MU?
900Yazılı Kültürel Mirasın Sayısal Korunması, Sayısal Koleksiyonlar ve Yönetimi
1000Optik Form Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
1100FIRAT ÜNİVERSİTESİ NETWORKING ACADEMY OTOMASYONU
1200Bilgi Teknolojileri Araştırmaları ve Avrupa Birliği Destekleri
1300Web Tabanlı Öğretim Sistemlerinde Kullanılan Sunucuların Performanslarını Kısıtlayan Faktörler
1400Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Uygulamaları
1500Üniversite Maaº Otomasyonu
1600Java Kursu
1700Uzaktan Eğitim'de Yahoo Platformu
1800Uzaktan Çevrimiçi (Online) Eğitimin Tasarımı, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi:Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamı için Etkileşimli Bir Model
1900Bilgisayar Aglarinda Uydu Sistemleri
2000Güvenlik Duvarı Çözümü Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2100Sağlık Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmeler
2200Sağlık Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmeler
2300Elektronik Tezlere Erişim Modelleri
2400Temel Bilişim Sertifikasyonuna Akademik Bir Yaklaşım:ECDL
2500Arazi Toplulaştırma Yazılımı İçin Programlama Dili Seçimi
2600Elektronik Tezler ve Elektronik Tez hizmetleri
2700"Diffuse Libraries" ve MEB EgiTek Bilgiye Erisim Merkezi
2800Arşiv Belgelerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması (Elektronik Kütüphanecilik)
2900Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi [Dijital Kütüphaneler]
3000Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi [Dijital Kütüphaneler]
3100FreeBSD'nin Kurulumu
3200FreeBSD'de IPFIREWALL ile güvenlik
3300Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Geleceği
3400Dijital İmza Ve Hukuki Değerlendirmesi
3500MEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ
3600Osmangazi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Altyapı Projesi: İnteraktif Web Sitesi Tasarımı ve Web Tabanlı Uygulamalar
3700Bilimsel bilgiye erişim önemi ve Türkiye eğitim araştırmaları veri tabanı
3800ULUSAL ELEKTRONİK KÜTÜPHANEYE DOĞRU
3900YAZILIM VE KALİTE ÇALIŞMALARI
4000İKİ-BOYUTLU EĞRİLERDE KÜRESEL UÇLU TEZGAHLAR İÇİN TAKIM YOLU GELİŞTİRİLMESİ
4100Akademik Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi
4200Temel Bilgisayar Kullanımı Derslerinde Öğretici Tutumunun Öğrenmeye Etkisi
4300Web Sitesi İçerikleri Yönetim Sistemleri
4400BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM TASARIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
4500Web Tabanlı Öğretimde Etkileşim
4600Bilgisayar Destekli Kimlik Tespit Sistemlerinde Biometrik Yöntemlerin Değerlendirilmesi
4700MIMARLIK FAKULTESINDE EGITIMDE CAGDAS MEKAN OLARAK SANAL KAMPUSUN KULLANILMASI
4800Dokuman Yonetimi
4900Bilgisayar Tabanlı Görselleştirmede Paralel Uygulamalar
5000E-Kampüs: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Adaptasyon Projesi
5100E-KAMPÜS: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Adaptasyon Projesi Kişisel Sayfa ve Ders Sayfası Hazırlama Modülü
5200Elektronik Müzik Kütüphanesi
5300E-Kampüs : Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Adaptasyon Projesi Bilgisayar Salon Yönetim Sistemi Modülü
5400Bilgisayar ağı teknolojileri uzmanlığı eğitimi
5500Selçuk Üniversitesi Kütüphane Otomasyonu
5600Openwebmail Kurulumu
5700Bilkent Universitesi Kututphane`si Tezler Veritabani
5800E-Kampüs : K.T.Ü Biliºim Teknolojileri Adaptasyon Projesi, Not Değerlendirme ve Entegrasyon Sistemi
5900Üniversitelerde Bilgisayar Egitimi Nasil Olmalidir
6000Burs Bilgi ve Degerlendirme Yazılımı
6100Biometrik Kimlik Belirleme Sistemi Olarak İris
6200İ.T.Ü Bilişim Enstitüsü' nde Temel Bilişim Eğitimi
6300Internet üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması
6400BILGI GUVENLIGININ SAĞLANMASINDA KULLANILAN YONTEMLER VE BUNLARIN ETKIN KULLANIMI
6500WEB TABANLI ETKİN BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
660015 Node-Beowulf Cluster'da Örnek Bir Fiziksel Uygulama
6700Akademik Bilişim 2003 PHP Eğitim Seminerleri
6800Yazıcı Sunucusu (Printserver)
6900BİR UYGULAMA ALANINDA TÜRKÇE METNİN ANLAMBİLİMSEL GÖSTERİMİ
7000Kampüs Ağlarında Köprü-Güvenlik Duvarı (Bridge Firewall) ve Transparent Proxy
7100Web Tabanlı Eğitimde Streaming Medya
7200Genişalan Hücresel İletişim : LMDS
7300KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞİTİM İÇİN KURULACAK VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI
7400Sanal IP kullanılan Kampüs ortamında DNS kullanımı
7500Kampüs ve Geniş Alan Ağlarında Trafik Kontrol Yöntemleri ve Bant Genişliğinin Verimli Kullanımı
7600Elektronik-Ticaret kapsaminda sanal magaza sistemi
7700Üniversite Bilgi Sunum Sistemleri ve Arayüz Kullanılabilirlik Yaklaşımları: İki Örnek Çalışma
7800Üniversite Bilgi Sunum Sistemleri ve Arayüz Kullanılabilirlik Yaklaşımları: İki Örnek Çalışma
7900Genel Amaçlı Sayısal Eğitim Seti
8000HÜCRESEL ERİŞİM, ATM VE KABLOSUZ AĞ ALTYAPISI: GELECEĞİN BİLGİSAYAR AĞ UYGULAMASI VE UYGULAMA ÖNERİLERİ
8100Tıp Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
8200Bilimsel Calismalarda Veri Tabanlarinin Evrensel Kullanimi Uzerine Bir Calisma
8300EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ
8400Kirsal bölgelerin kalkinmasinda internetin rolü
8500ELEKTRONİK BİLGİ HİZMETLERİ VE ULAKBİM
8600Enstitü Öğrenci İşleri Otomasyonu
8700STARS, Öğrenci Transkript ve Ders Kayıt Sistemi, Açık Kaynaklı Bir İnternet Uygulaması
880015-20
890015-20
9000RSA Şifreleme Algoritmasının Uygulaması
9100DİGİTAL GÖRÜNTÜLERDE RENK DEĞERLERİ KULLANILMASI İLE KENAR GÖSTERGELERİNİN (+ İŞARETLİ ŞEKİLLERİN) BULUNMASI
9200DİGİTAL GÖRÜNTÜLERDE RENK DEĞERLERİ KULLANILMASI İLE KENAR GÖSTERGELERİNİN (+ İŞARETLİ ŞEKİLLERİN) BULUNMASI
9300Eğtimde Ad-Hoc Ağlar ve Buluetooth Teknolojisi
9400Eğitimde Ad-Hoc Ağlar ve Buluetooth Teknolojisi
9500Eğitimde Ad-Hoc Ağlar ve Buluetooth Teknolojisi
9600Tıpta Veri Ambarları Oluşturma ve Veri Madenciliği Uygulamaları
9700Türkiye Akademik PKI Altyapısı ve e-Posta Güvenliği
9800İşletmelere İçin Bir E-Learning Sistemi Geliştirme Modeli
9900Web Teknolojilerinin Karsilastirilmasi
10000Türkiye’deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Not Takip Sistemleri
10100Öğretim Yazılımlarının Zekileştirilmesi: Bir Değerlendirme Makinesi
10200Tam Öğrenme Stratejisinin Bilgisayar Destekli Uygulanması Üzerine Bir Çalışma
10300Türkiye Kaynaklı Bilimsel ve Teknik Makalelerin Sektörel, Bölgesel ve Konu Dağılımı ve Türkiye'nin Dünyadaki Yeri
10400Elektronik Ders Kaynakları ve bir uygulama: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
10500BİLGİSAYARLA İLGİLİ DİSİPLİNLER VE FARKLILAŞMA GEREĞİ
10600E-eğitim? Hemen yarın başlayalım!
10700Etkileşimli bilgisayar ortamında Isı Aktarımı dersinin gerçekleştirilmesi
10800Etkileşimli bilgisayar ortamında nemli havanın fiziksel özelliklerinin hesaplanması ve eğitimde kullanılması
10900Termodinamik ve Isı Aktarımı derslerinde web ortamında Java destekli gerçek zamanlı ödev değerlendirmesi
11000Çevrim İçi Sınav Sistemi Uygulamaları
11100Bilgisayar Ağları Üzerine Yapılan Araştırmalardan Bir Kesit
11200Türkiye Akademik Açık Anahtar Altyapısı (PKI) ve e-Posta Güvenliği
11300Uzaktan Öğretime Geçişte Personel Eğitimi
11400Paralel Hesaplama Kütüphaneleri (Mpi, Pvm) ve Linux Ağında Çalıştırılmaları
11500Web Üzerinden Uzman Sistem Tasarımı
11600Terminal Sunucu Yapının Üniversitelerde Uygulanması
11700GENETİK ALGORİTMALARLA MAKİNA ÖĞRENMESİ İÇİN TIBBİ VERİLERDEN HİPOTEZ UZAYI OLUŞTURULMASI
11800Geriye yayılma algoritmasındaki öğrenme katsayısının performansı
11900Mobil Kampus Uygulamalari
12000Universite-Cisco Akademik Isbirligi
12100Internet Ekonomisinin Neresindeyiz?
12200Türkiye'deki Yabancı Dil Öğretme Ve Öğrenmede Karşılaşılan Sorunları Çözümlemeye Yönelik Bir Öneri: Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Internet Kullanımı
12300Böte Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Tasariminda Karşilaştiklari Güçlükler
12400Ses ve Verinin Buluşması : Network Telephony
12500Sun Solaris BSM (Basic Security Module) Grafik Arayüzü
12600Internet’e Dayalı Uzaktan Eğitim’de Sanal Referans Hizmeti
12700Gen Dizi Analizleri için Yazılımlar
12800DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİME YENİ YAKLAŞIMLAR
12900Akademik Etik ve Internet
13000Kampus İletisiminde Wireless ve xDSL Çözümleri
13100Güvenli Dağıtılmıº Günlük Sunucusu
13200Proquest -SAFARI Elektronik Kitaplar
13300Campus ONLINE: Öğrenci bilgi ve web üzerinden kayıt sistemi
13400ODTU Yerleşkesinde Antivirüs Çözümleri
13500Terminal Sunucu Yapının Üniversitelerde Uygulanması
13600BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI
13700WEB ORTAMLI EGE ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ (EGETEL)
13800Cevrimici Ortamda Paylasilabilir Icerik Gelistirme
13900Internet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Egitim Amaçli Kullanimi
14000Tıp Eğitiminde Bilişim, Tıp Bilişimi Eğitimi
14100Dünyada Tıp Bilişimi
14200Dünyada Tıp Bilişimi
14300SAğlık Enformasyon Sistemleri
14400SAğlık Enformasyon Sistemleri
14500Türkiye'de Kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Dökümü ve Değerlendirilmesi
14600Hastane Bilgi Sistemi Veritabanında Hız Kazancına Yönelik Sorgulama Optimizasyonu
14700Hastane Bilgi Sistemi Veritabanında Hız Kazancına Yönelik Sorgulama Optimizasyonu
14800Söz Dizimsel Başarıya Ulaşma Yolları
14900ÜNİVERSİTELERİN SCI 'DEKİ YAYINLARININ SORGULANMASI
15000WEB SAYFALARINDA, GÖRSEL TASARIM SORUNLARI
15100BÜTÇE HARCAMA ve AYNİYAT OTOMASYONU
15200AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL OTOMASYON PROGRAMI
15300AKADEMIK PERSONEL ILE İLGİLİ KİM KİMDİR ?
15400Servis Kalitesi sağlanmasında yaklaşımlar
15500Tarımsal Bilişim - I (Bildiriler)
15600Tarımsal Bilişim - I (Panel)
15700Lisansüstü Başvuru ve Değerlendirme Bilgi Sistemi (LÜBS)
15800Lisansüstü Başvuru ve Değerlendirme Bilgi Sistemi (LÜBS)
15900IPv6 Adresleme
16010Dökümantasyonda Yeni Trendler
16100WebSphere Nedir?
16200Ulusal Bilgi Güvenliği Denetimi ve e-Devlet: "Ulusal Bilgi Güvenliğinin Güvenirliliği"
16300GRID hesaplama
16400Linux Unbreakable
16500Üniversitelerde Kullanılan Lisanslı Yazılımlar
16600Üniversitelerde Kullanılan Lisanslı Yazılımlar
16700E-posta güvenliğinde son gelişmeler
16800Türkiyede Telekomünikasyon İletişim Teknolojileri
16900Kampüs ve IP Telephony Çözümleri

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente