Paper 116

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (115) overview next (117)

116 - TitleTerminal Sunucu Yapının Üniversitelerde Uygulanması
AuthorsEmin Germen, Anadolu Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personEmin Germen, egermen@anadolu.edu.tr, +222 3350580
Main Fields6. Universite Bilisim Sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAkademik bir eğitim altyapısının bilişim yönünden güçlendirilmesi, üniversite içerisinde görev alan gerek akademik ve idari personelin ve gerek üniversite öğrencisinin bilgisayar kullanabilme olanağının artırılmasıyla doğru orantılıdır. Mali açıdan oldukça büyük yükler getiren yaygın bilgisayar sistemlerinin etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına olanak tanıyan terminal sunucu (terminal server) yapı, eldeki modası geçmiş bilgisayarların günümüz bilgisayarlarının hızında çalışmasına olanak tanıyacak bir platform sunmaktadır. Bu çalışmada terminal sunucusu ve buna bağımlı zayıf istemci (thin-client) mimarisi tanıtılacak ve bu mimarinin Anadolu Üniversitesindeki uygulamalarına değinilecektir

Remarks

prev (115) overview next (117)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente