Paper 146

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (145) overview next (147)

146 - TitleHastane Bilgi Sistemi Veritabanında Hız Kazancına Yönelik Sorgulama Optimizasyonu
AuthorsMümtaz Serkan Özkaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Mehmet Yardımsever, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Özgür Tosun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personMümtaz Serkan Özkaya, serkan@med.akdeniz.edu.tr, (242) 2274343/44171
Main Fields5. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHastane Bilgi Sistemi (Hospital Information Sistem), günümüzde modern bir hastanenin işleyişinde önemli yere sahiptir. Hastanede yapılan işlerin bilgisayarlara bağımlılığı ve hastane bilgi sistemindeki verilerin miktarı giderek artmakta, hız ve performans kaygıları ön plana çıkmaktadır. Bu bildiride sorgulama işlemlerinin nasıl optimize edilebileceği hakkında bilgier ve deneyimler sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Hastane bilgi sistemi, sorgu, sorgulama, sorgulama optimizasyonu, veritabanı
Remarks

prev (145) overview next (147)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente