Paper 148

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (147) overview next (149)

148 - TitleSöz Dizimsel Başarıya Ulaşma Yolları
AuthorsGülden Tüm, Ç.Ü.Eğitim Fak.
Dr.Sait KANDIRMAZ, Ç.Ü.Rektörlüğü Bilgi İŞlem Daire Bşk.
PC MemberNo
Contact personGülden Tüm, gultum@cu.edu.tr, 3386084/2793
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsCümle birleştirme kompozisyonda sözdizimsel olgunluğu sağlamak amacıyla basit ve kısa cümleleri değişik şekillerde birleştirme tekniğidir. Kameen (1978)’in de iddia ettiği gibi cümle birleştirme alıştırmaları sözdizimsel gelişimi hızlandırarak öğrencilerin kompozisyon yazma kalitesinde belirgin bir artış gösterecektir. Öğrencilere bu tekniğin prensipleri kazandırıldığında yazma dersleri yerine getirilmesi gereken sorumluluk olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale getirilebilecektir. Bu noktada özellikle bilgisayar desteğiyle öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeleri hızlandırılabilir. Bu sayede, öğrenciler sınıf dışı çalışmalarını kolaylıkla ve eğlenceli bir biçimde yerine getireceklerinden, hazırlanan bu tür programların etkisiyle problem olarak gördükleri bu becerilerini geliştirebilirler. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı yabancı dille eğitim gören öğrencilerin yazma dersinde sözdizimsel akıcılık, olgunluk, ve bütünlük oluşturabilmeleri için cümle birleştirme tekniğinin etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda eğitim gören hazırlık sınıflarındaki öğrenciler üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu öğrenciler deney ve kontrol grupları seklinde oluşturulmuştur. Deney grupları kendi yazma derslerinin yanı sıra sistematik olarak cümle birleştirme tekniğiyle ilgili olarak on haftalık bir eğitimden geçirilmişlerdir. Kontrol grupları ise bu on haftalık sure içerisinde müfredatlarındaki yazma derslerini görmüştür. On haftalık sürenin başında ve sonunda bu tekniğin etkili olup olmadığını araştırmak için her iki grubun öğrencileri on ve son testten geçirilmiştir. Bu çalısmanın sonuçları bu konferansta sunulacaktır.


Anahtar kelimeler: Söz dizimsel akıcılık, olgunluk ve bütünlük
Remarks

prev (147) overview next (149)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente