Paper 22

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (21) overview next (23)

22 - TitleSağlık Enformasyon Teknolojilerindeki Gelişmeler
AuthorsDr. Tayfun Enünlü, Meteksan Sistem A.Ş.
PC MemberNo
Contact personNalan Fındık, nalan@meteksan.com.tr, 0 312 297 9089
Main Fields5. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGünümüzde sağlık alanında bir “enformasyon patlaması” yaşanmaktadır. Her yıl 400,000’in üzerinde tıbbi makale yayınlanmakta, tıbbi teknoloji daha karmaşıklaşarak gelişmekte ve tıbbi bilginin yarılanma ömrü iyice kısalmaktadır. Tıbbi bilgideki bu artışa paralel olarak, hastalar ile ilgili klinik enformasyon da hızla artmaktadır. Her yıl daha fazla hasta sağlık hizmetlerinden yararlanmak için başvurmakta, klinik verilerin çeşitliliği artmakta ve yeni sağlık bakım hizmet türleri gündeme gelmektedir. Tüm bu gelişmeler sağlık sorunlarının mikro ve makro düzeyde çözümü için kaliteli enformasyon ihtiyacının giderek artmasına, sağlık enformasyon teknolojilerinin kullanılmasının tüm dünyada yaygınlaşmasına yol açmaktadır.
Bu sunumda enformasyonun klinik uygulamalar ve klinik karar verme süreçlerindeki rolü açıklanacak, kağıda-dayalı hasta kayıt sistemlerinin yol açtığı sorunlar irdelenecek ve bu sorunların çözümü için tüm dünyada uygulamaları giderek yaygınlaşmakta olan ve ulusal sağlık sistemlerinin bir parçası olmaya başlayan elektronik sağlık kayıt sistemlerinin arkasında yer alan temel teknolojiler açıklanmaya çalışılacaktır.
RemarksKonuşmacı yurt dışına çıkacağından, konuşmanın 3 veya 4 Şubat tarihinde tercihen sabah 2. veya 3. sunum olarak programlanmasını rica ederiz.


prev (21) overview next (23)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente