Paper 36

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (35) overview next (37)

36 - TitleOsmangazi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Altyapı Projesi: İnteraktif Web Sitesi Tasarımı ve Web Tabanlı Uygulamalar
AuthorsYasin Özarslan, Osmangazi Üniversitesi
Azmi Karakoyunlu, Osmangazi Üniversitesi
Yalçın Öztürk, Osmangazi Üniversitesi
Özlem Ozan, Osmangazi Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personYasin Özarslan, ozarslan@boteb.ogu.edu.tr, 0 532 5654611
Main Fields6. Universite Bilisim Sistemleri
13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilişim teknolojilerinin günlük yaşamın vazgeçilemez bir parçası haline geldiği günümüzde web üzerinden sunulan hizmetlerde sistemin içeriği ve güncelliği, kullanılan teknolojiden daha çok önem kazanmaktadır. Bu amaçla bir web teknolojilerin de yeni bir yapı geliştirerek ihtiyaç duyulan bütün uygulamaları webe taşıyıp interaktif bir yapıya dönüştürmek amaclı olarak OGÜ Web Portalı Projesi geliştirildi. Proje kapsamında .NET teknolojisi kullanılarak alternetif bir çözüm sunmak amaçlı olarak bir üniversite tarafından verilebilecek bütün hizmetler web ortamına bu teknolojinin sunduğu imkanlar kullanılarak aktarılmaya çalışıldı. Bu projede oluşturulan yapı sunulan hizmet bakımından farklı olarak hiçbir merkeze bağlı olmadan (bilgi işlem, web merkezi vs.) tamamen bölümler ve birimlerdeki yetkili kişilerin, ki bu kişilerin herhangi bir teknik bilgi bilmesi gerekmeden, kendi birimleri ile alakalı bilgileri web ortamına rahatlıkla atmaları ve sistematiğin kendiliğinden işler hale gelmesini sağlandı. Halihazırda bu hizmetler zaten dünyada bir çok üniversite tarafından manuel olarak uygulanmakta (özellikle Amerika’da ve Türkiye’de sayılı birkaç üniversitede). Fakat mevcut bu yapılarda sistematikte işler genellikle şu sekilde olmakta; mesela bir bölüm sekreteri bölüm ile ilgili bir güncelleme yapılacaksa yada basit bir ilan,yazı düzenleme v.s. ekleyecekse bunu hazırlayıp bilgi işleme (yada o bölüm yada birimle ilgili olan ekibe ) iletiyor, bilgi işlem de bunu web ekibine iletiyor, web ekibindeki ilgili kişide bunu düzenleyip web aktarıyor.Bu gereksiz bir zaman kaybı ve iş gücü oluşturduğu gibi zaman içinde hantalaşma ile tamamen unutulup yada uğraşmak istenilmediğinden, yaptığımız incelemelerde de görük ki son güncelleme tarihi 1999,2000,2001 olan üniversite sayfaları yer almakta.Burada genel olarak yaşanan en önemli sorunlardan birisi olarak şunu dile getirebiliriz; Sistemin teknik altyapısını oluşturanların içerik bilgisine sahip olmamaları yada bu bilgilerin güncellenmesi mevzuunda gelişen olaylardan habersiz olmaları, aynı şekilde de bu içerik bilgilerine sahip olan kişilerin yeterince içerik bilgisine sahip olmamaları ya da farklı olarakta bu tip birimlerde bu işle ilgilenebilecek bir ekibin oluşturulamaması sebebiyle istenilen hizmetler web üzerinden sağlalanamakta yada kurulan yapıların içerikle güncellenememekte. Bu fikirlerden yola çıkarak, bütün üniversite de yer alan bütün birimelerden (fakülte, yüksekokul, ensititü,meslek yüksekokulları, rektörlüğe bağlı birimler, kulüpler, merkezler v.s. ) tutunda öğretim üyelerinin tamamına, mezunlara dış ve içerden gelecek ihtiyaçlara cevap verebilecek herkesin kullanabileceği basit bir sistem üzerine çalışıldı. Bu amaçla sistem genel hatları itibariyle şu özellikleri içermektedir:

1.        Sanal dünyada vizyonumuz olan web sayfamızın gerek grafik arayüz, gerek teknik alt yapısının günümüz teknolojileriyle desteklenerek kullanıcılara; talep edilen hizmeti hızlı bir şekilde sunacak, istenilen bilgiye anında erişim hakkı tanıyan , sorgu yeteneği kuvvetli, rahat ve hızlı güncellenebilirliği ile her tür kitleye herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden erişim hakkı tanıyan bir sistematik.
2.        Mevcut durum itibarıyla yeralan 7 fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul ve diğer bölümler için genel bütünlük bozulmamak sartı ile her bir birimin sayfalarını kendi içeriklerini yansıtacak sekilde zengin içerikli, estetik ve sade yapısı ile kullanıcını ihtiyaç ve kullanımına bağlı olarak düzenlenmiş menülerle desteklenmiş arayüz tasarımları. Yetki düzeyi web sayfasının güvenirliğinin sağlanması için yetkili kişilerin atanarak web sayfasında yetki düzeylerine göre kişilerin yaptıkları işlerin güvenirliğini ve kontrolünü sağlamak.
3.        Grafik arayüzünde keskin hatlar, uyumsuz renkler ve gereksiz menü içerikleri yerine; ihtiyaçlara göre katagorize olmuş, ince hatlar ve sade grafik arayüz tasarımı. Aynı zamandada sistemin alt katagorilerinde de bütünlüğü bozmadan her birime özgü tasarım imkanı.
4.        Site içeriklerinin internete aktarımında; her birim kendisini ilgilendiren içerikleri herhangi bir teknik bilgi ve donanıma ihtiyaç duymadan belirli bir güvenlik arayüzüyle, yetki alanı içerisinde kendisine ait güncellemeleri rahatlıkla yapabileceği, bir arayüz.
5.        Geliştirilmeye açık bir alt yapısı bulunacağından dolayı sistem; belirli bir döneme hitap etmek yerine güncel içeriği takip ederek, yeni teknolojilere rahatlıkla ayak uydurabilecektir.
6.        Etkileşimli yapısı itibariyle zaman ve mekana bağımlı olmadan, herhangi bir internet erişimi olan makinadan kullanıcılar istediği bilgiye ulaşabileceği gibi, sistem için gerekli güncellemeleride aynı şekilde herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden yapabilir. Buda sistemin hızlı güncellenebilirliğini sağlayacaktır.
7.        Her bir birime ait öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden kendisine ait içeriği basitce internette kendileri için ayrılan bölüme rahatlıkla atabilmeleri.
8.        Üniversite genelinde ve bölümler dahilinde yapılan duyuru ve ilanlar anında güncel içeriği ile fakülte, bölüm sekreterleri gibi herhangi bir teknik bilgisi olmayan kişiler tarafından web sayfasına aktarımı sağlanacak.Bu bilgiler içeriklerine göre sistematik olarak kendilerini katagorize edecek süresi geçen ilan ve duyurular kendinin otomatik olarak silip gereksiz yere zaman kaybı engellenerek işlevsellik artırılacak.
9.        Üniversitemiz öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen aktivite, seminer, konferans, konser ...vs. gibi etkinliklerin web üzerinde yetkili birimin onay ve izni ile yaptıkları faaliyetlerin ineternet ortamında yer alacak menü içeriklerine aktarabilmeleri.
10.        Oluşturulacak anket ve iletişim kutularıyla kullanıcıların istek ve arzuları, şikayetleri, öneri ve teklifleri alınacak ve değerlendirmeye tabi tutulacak yüzlerin tasarımı.
11.        Ziyaretçi bazlı olarak sisteme baktığımızda yapılan anketler doğrultusunda elde edilen sonuçlarla sitenin ziyaretçilerine sunulacak hizmetler için içeriği sağlayacakların kullanabileceği kullanımı basit ve teknik bilgi gerektirmeyen yapılar geliştirildi.
12.        Üniversitemiz içerisinde sanal olarak dolaşmanızı sağlayacak harektli bir harita tasarımı.Bu sayede yeni ziyaretçilere erişim imkanını kolaylaştırmak, zaman kaybını önlemek.
13.        Üniversitemize ait resim slayt gösterimleri tasarımı ile üniversitemizden değişik dönemlerine tanıtıcı, görsel, haraketli ve zengin içerikli menü oluşumu.Kısaca üniversitemize ait sanal foto albüm olşumu.
Remarks

prev (35) overview next (37)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente