Paper 45

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (44) overview next (46)

45 - TitleWeb Tabanlı Öğretimde Etkileşim
AuthorsMehmet Can ŞAHİN, Çukurova Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMehmet Can Şahin, mcsahin@cu.edu.tr, 0322 338 64 80 /2945
Main Fields9. Uzaktan Egitim
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsWeb Tabanlı Öğretimde Etkileşim

Ar.Gör. Mehmet Can ŞAHİN

Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü


Özet


Bilgi toplumunda beşikten mezara kadar öğrenme sürecinin devam etmesi bireyleri sonu gelmeyen bir öğrenmeye doğru yönlendirmektedir. Bu öğrenme gereksinimini karşılamak amacıyla, 21. yüzyılda hayatın her alanına yayılmış olan Internet, çok etkili ve güçlü bir eğitimsel araç olarak düşünülmektedir. Web Tabanlı Öğretim (Web Based Training) ve E-Öğrenme (E-Learning) adları altında Internet, benzer amaçlarla eğitim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Her eğitimsel süreçte olduğu gibi Web Tabanlı Öğretim’de de bir çok sorun ortaya çıkmıştır. İlk aşamada teknolojik sorunlara yönelinmiş ve büyük ölçüde çözüme yaklaşılmış ancak sürecin eğitimsel boyutu gözardı edilmiştir. Teknolojik altyapı sorunları (.ses, resim, canlandırma vs) hızla çözüldüğü halde eğitimsel sorunlar artarak devam etmektedir. Bu dengesiz gelişimin sonucu olarak, Web Tabanlı Öğretimde Teknolojik yönden çok gelişmiş, ancak eğitimsel olarak etkisiz ürünler ortaya çıkmıştır. Bu soruna bir çözüm önerisi olarak Web Tabanlı Öğretimde Etkileşimin öneminden ve türlerinden sözedilecektir. Ayrıca çözüm önerisi olması düşünülen bazı tasarımlar örnek olarak sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Web Tabanlı Öğretim (Web Based Training), E-öğrenme (E-Learning), Uzaktan Eğitim (Distance Education), Çokluortam, (Multimedia), Hiperortam (Hypermedia), Yapıcı Öğrenme ( Constructivism), Etkileşim (Interaction).
Remarks

prev (44) overview next (46)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente