Paper 6

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (5) overview next (7)

6 - TitleULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİŞİM STANDARTLARA GÖRE KKTC'DEKİ ELEKTRONiK BANKACILIĞIN DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
AuthorsOKAN ŞAFAKLI, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
PC MemberNo
Contact personOKAN ŞAFAKLI, osafakli@kibris.net, 0533-8606556
Main Fields
Other Main Fields18. Teknolojik bilişim ve elektronik bankacılık
Abstract + KeywordsÖZET

KONU
Finansal hizmetlerin pazalamasıda müşteri ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması kapsamında elektronik bankacılık olarak adlandırılan teknolojik bilişim alanındaki yenilikler bankacılık sektöründe bir evrim niteliğinde ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, para çekme ve para yatırma haricinde banka merkez ve şübelerine uğrama ihtiyaci ortadan kalkmış ve finansal hizmetlerin pazarlanması ve müşteri memnuniyetinde devasa ilerlemeler katedilmiştir.

Finansal hizmetlerin pazarlamasında teknoloji kullanımı genelde elektronik bankacılık olarak adlandırılmakta ve başlıca elektronik fon transferi, otomatik takas sistemi, elektronik nakit yöntemi, uluslararası ödemelerde EFT kullanımı /SWIFT, otomatik vezne makinaları, PC bankacılığı, telefon bankacılığı, çağrı merkezleri, satış noktasında elektronik fon transferi ve internet bankacılığı unsurlarını içermektedir.

KKTC bankacılık sektörü incelendiğinde elektronik bankacılık düzeyinin son derece düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, KKTC’de faaliyet gösteren yabancı bankalar dışında var olan 25 civarındaki ticari bankanın büyük bir bölümünde banka merkezlerinin şubeleriyle on-line bağlantısı bulunmamakta ve neredeyse tümü tarafından PC bankacılığı ve internet bankacılığı gibi teknoloji odaklı hizmetler sunulmamaktadır. Buna ilaveten, KKTC bankacılık sektörü, uluslararası piyasalarla iletişimde Kıbrıs sorunu ve tanınmamışlık engeliyle karşılaşmaktadır.

AMAÇ
Bu çalışmanın esas amacı Kıbrıs sorununa çözüm ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik durumunda KKTC’de finansal hizmetlerin teknolojik bilişim açısından nasıl etkileneceğinin tespiti ve proaktif olarak alınabilecek önlemlerin ortaya konmasıdır.

Çalışmada sırasıyla KKTC bankacılık sektörünün mevcut durumu ve önemi, KKTC’de finansal hizmetlerin pazarlanmasında teknolojik donanım, Kıbrıs sorununa çözüm ve AB’ye üyeliğin teknolojik açıdan finansal hizmetlerin pazarlanmasına etkisi ve sonuç ve öneriler kısımları yer alacaktır.

YÖNTEM
Çalışmanın hazırlanmasında hem bİrincil hem de ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Birincil kaynak olarak, devlet kurum, kuruluş ve ticari banka üst düzey yöneticileriyle yapılan mülakatlardan yararlanılmıştır. İkincil kaynak olarak ise, akademik değer taşıyan kitap, makale ve internet sayfalarından, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili yapılan çalışmalardan ve devletin ilgili dairelerince yayınlanan gösterge ve raporlardan atıf yapmak suretiyle yararlanılmıştır.

SONUÇ
Çalışmada sonuç olarak, KKTC’de sunulan finansal hizmetlerin pazarlamasında teknolojik bilişim düzeyinin uluslararası ölçütlere göre son derece yetersiz olduğu, Kıbrıs sorununa çözüm ve AB’ye üyeliğin uluslararası finansal piyasalara erişim açısından olumlu yönlerinin bilinmesine karşın sektörün rekabet edebilirliği açısından önemli sorunlarla karşılaşacağı ve dolayısıyla proaktif olarak ivedi bir şekilde önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bilişim, Elektronik Bankacılık, KKTC
Remarks

prev (5) overview next (7)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente