Paper 69

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (68) overview next (70)

69 - TitleBİR UYGULAMA ALANINDA TÜRKÇE METNİN ANLAMBİLİMSEL GÖSTERİMİ
AuthorsOnur Kardeş, Beykent Universitesi
Tunga Güngör, Boğaziçi Üniversitesi
Ege Kipman, Beykent Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personOnur Kardeş, okardes@hotmail.com, 02128726432
Main Fields
Other Main FieldsYapay Zeka, Doğal Dil İşleme
Abstract + KeywordsAnlambilim, doğal dil işleme biliminin üç katmanından en önemli ve en zor olanıdır. Anlambilim, en üst katmanı oluşturur ve diğer katmanlardan faydalanır. Anlambilim seviyesinde, doğal dillerdeki cümleler anlamsal formüllere çevirilir, ve bu formüller, çeviri, insan-makine diyaloğu gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Bu tez çalışmasında Türkçe cümlelerin anlamsal gösterimlerinin çıkarılması yönünde çeşitli metodlar geliştirildi. Öncelikle, başlangıç aşamasında Türkçe’nin küçük bir kümesi seçildi: ‘yemek tarifleri’. Yemek tariflerindeki cümleler, sözdizim ve anlambilim seviyelerindeki kurallar ve formüllerde kolaylık sağlayacak bazı karakterisitik özellikler gösterirler. Bazı kolaylıklara rağmen bu cümleler bir takım kompleks isim tamlamaları ve zarf tümleçleri içerirler. Özellikle farklı zarf tümleçleri anlamsal formül çıkarırken önemli problem oluşturmaktadırlar.

Anahtar sözcükler: Doğal Dil İşleme, Anlambilim, Sözdizim, Biçimbilim
Remarks

prev (68) overview next (70)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente