Paper 85

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (84) overview next (86)

85 - TitleELEKTRONİK BİLGİ HİZMETLERİ VE ULAKBİM
AuthorsFatma Başar, ULAKBİM
PC MemberNo
Contact personFatma BAŞAR, basar@ulakbim.gov.tr, 0 312 2989265
Main Fields4. Elektronik Kutuphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi toplumu olma yolunda üretilen her bilginin enformasyon haline dönüştürülerek kullanıma sunulmasında elektronik kütüphanelerin önemi büyüktür. Internetin bilgiye/bilgi kaynaklarına zaman ve mekandan bağımsız erişim sunabilmesi elektronik kütüphane hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kütüphaneler de bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan maksimum ölçüde yararlanarak hizmet anlayışlarını geliştirerek değiştirmektedir.
Araştırmacıların bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik ulusal çapta bilgi ve belge hizmetini sunma misyonuna sahip ULAKBİM de yine kendi bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ altyapı ve teknolojik kapasitesini kullanarak, zengin kaynaklarla donatılmış elektronik kütüphane hizmetleri verme yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
ULAKBİM hem kütüphane materyallerinin hem de kütüphane işlevlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilebildiği elektronik bir bilgi merkezi olma yolunda yeni projeler başlamıştır.
2000 yılından itibaren elektronik süreli yayınların alımına daha çok ağırlık veren ULAKBİM, sahip olduğu elektronik dergi koleksiyonunun büyük çoğunluğunu diger elektronik kütüphanelerden farklı olarak kendi sunucularında arşivleyebilmektedir.
ULAKBİM'deki yeni oluşumların temelinde, kaynakların etkin ve ekonomik kullanımı, kullanıcıların değişen teknolojiyle orantılı olarak farklı gereksinimler duymaları, ULAKBİM’in sahip olduğu yüksek ağ trafiğini bilgiyle donatmak istemesi, yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek altyapıya sahip olması sıralanabilir.
Bu amaçlar doğrultusunda; ULAKBİM ulusal veri tabanlarının taranabilmesi, çevirim içi toplu kataloğun bibliyografik taramasının yapılması, koleksiyonda varolan bilimsel dergilerden makale isteklerinin, yurt içi ve yurt dışı belge sağlama ihtiyaçlarının karşılanması ULAKBİM web tabanlı bilgi hizmetleriyle gerçekleşmektedir.         
ULAKBİM her yıl ortalama iki buçuk milyon Dolar harcayarak oluşturduğu ve güncelliğini yaşattığı basılı ve elektronik dergi koleksiyonuyla daha çok kullanıcıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürecektir.
RemarksBildiri, Power Point sunumu şeklinde gerçekleşecektir.

prev (84) overview next (86)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente