Tarimsal Bilisim - I

Tarımsal Bilişim (Bildiriler)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yüksel BEK, 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Biyoistatisk Anabilim Dalı Başk.

*   Kamil SINDIR, Tarımsal Bilişim: Dünü, Bugünü ve Geleceği
*   Aykut GÜL, Tarım İşletmelerinde Bilişim
*   Zeynel CEBECİ, Tarımsal Veritabanları Üzerine Bir Değerlendirme
*   Kemal ERDOĞAN, Tarım Paydaşları Ağı 
*   Yalçın TAHTALI, Gen Dizi Analizleri İçin Yazılımlar 


Tarimsal Bilisim - II
AÇIK OTURUM: Tarımsal Bilişim Politikaları

Oturum Başkanı: Tahsin KESİCİ, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Katılımcılar

*	Zeynel CEBECİ, Tarımsal Bilişim: Politikalar ve Yaklaşımlar Ç.Ü.Bilgisayar Bil. Araş. ve Uyg. Merkezi
*	Aykut GÜL, Ç.Ü. Enformatik Bölümü
*	Zait AKGÜN, Keynet Bilgisayar AŞ, Adana
*	Ayhan BARUT, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi
*	Ahmet KOÇ, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Adana Şubesi
*	Halis ARIOĞLU, Adana Çiftçi Birliği
*	Kemal ERDOĞAN, Cine Tarım
*	Mehmet GÜLER, Doğu Akdeniz Zeytin Üreticileri Birliği