Paper 121

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (120) overview next (122)

121 - TitleÖĞRENEN ORGANİZASYONLARDA BİLGİ YÖNETİMİ ve E-ÖĞRENME
AuthorsErman Yükseltürk, ODTU
Recep Çakır, ODTU
PC MemberNo
Contact personErman Yükseltürk, erman__at__idea.metu.edu.tr, 03122105534
Main Fields9. Uzaktan Eğitim
10. Internet Destekli Eğitim
Other Main FieldsBilgi Yönetimi
Abstract + KeywordsBu çalışmada, son yıllardaki bilgi toplumu olma yolundaki gelişmeler ve bu gelişmelerin getirdiği yaklaşımlardan olan üç temel kavram “öğrenen organizasyonlar”, “bilgi ve bilgi yönetimi” ve “e-öğrenme” incelenmiştir. Bu kavramların tanımları, süreçleri, uygulama basamaklarını ve birbirleriyle olan ilişkileri irdelenmiştir. Ayrıca, günümüzdeki rekabet ortamında, organizasyonların varlıklarını ve etkinliklerini sürdürebilmeleri için bu kavramları sistematik ve sürekli bir biçimde hayata geçirmenin önemine değinilmiştir. Geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle ulaşılması, bilginin yönetiminin süreçleri tartışılarak, organizasyonlardaki e-öğrenme gereksinimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi, e-öğrenme
Remarks

prev (120) overview next (122)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente