Paper 134

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (133) overview next (135)

134 - TitleInternet’teki Kimya Kaynakları Ve 2002-2003 Dönemi Sayısal Değişimi
AuthorsTalat ÖZPOZAN, Erciyes Üniversitesi
Hüseyin ÖCALAN, Erciyes Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personTalat Özpozan, ozpozant__at__erciyes.edu.tr, 0352 4374901/ 33172-33603
Main Fields3. Internet Servislerinin Calıştırılması
Other Main Fields
Abstract + KeywordsINTERNETTEKİ KİMYA KAYNAKLARI VE 2002-2003 DÖNEMİ SAYISAL DEĞİŞİMİ

H. Öcalan, T. Özpozan
Erciyes Üniversitesi, FEF, Kimya Bölümü, 38039 Kayseri

1. GİRİŞ
Bilimde, teknolojide ve hayatın her alanında bilgiye kolay, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan Internet hem sosyal hem de fen alanlarında en çok kullanılan araç ve kaynak özelliği kazanmıştır. Internet bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan geniş bir ağ sistemidir. Böylesine büyük bir ağın ortak kullanımı için http, ftp vb. protokoller bilgi alışverişinin kurallarını belirler. Internet’te aranan bilgiye ulaşmak için hızlı, kullanışlı ve amaca yönelik arama motorları (Google, Hotbot, Altavista, Yahoo, Netbul, Arabul vb.) kullanılır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi Kimya için de Internet’in önemi gün geçlikçe artmakta, Internet üzerinde yayınlanan kimya temelli kaynaklar hızla çoğalmaktadır. Bu çalışmada kimyanın Temmuz 2002 - Ağustos 2003 arası dönemde periyodik aralıklarla Internet üzerinde kimyanın değişik alanlarına yönelik bilgi kaynakları ve değişim istatistiklerinin bulunması hedeflenmiştir.

2. YÖNTEM
Internet üzerinde Google [1] arama motoru kullanılarak yapılan taramalarda kimya anahtar sözcüğü analitik, anorganik, organik, polimer, fiziko, çevre anahtar sözcükleriyle birlikte ikili ve bu ikili kombinasyonlar ayrıca eğitim, enstitü, firma, kimyasal, kimyevi, kuruluş, kurum, kütüphane, laboratuar, laboratuar, öğretim, ticari, üretim, veritabanı, yayın anahtar sözcükleriyle üçlü kombinasyonlarıyla Temmuz 2002 – Ağustos 2003 tarihleri arasında üçer aylık periyotlarla taranıp bulunan sayısal sonuçların değişim istatistiği Erciyes Üniversitesi yerel ağına bağlı P4 işlemcili, Windows işletim sistemli bir PC yardımıyla incelenmiştir.

3. SONUÇ
Kimya ile ilgili konu taramalarında kullanılan veri tabanlarından konu taraması yapmak, gelişmiş üniversite kütüphanelerinin kimya ile ilgili bilgi kaynaklarına, kimyasal üretim ve ticaret yapan şirket ve kuruluşlara, ulusal ve uluslar arası kimya dernek, vakıf gibi organizasyon ve kuruluşların bilimsel etkinlikleriyle ilgili bilgilere ulaşma ve iletişim amaçlı olarak kullanılan Internet’te kimyanın gelişme hızı son 13 aylık dönemde tüm anahtar sözcüklerle yapılan taramaların ortalaması göz önüne alınarak yaklaşık % 10-15 arası artış gösterdiği bulunmuştur[2].

KAYNAKLAR
1. http://www.google.com
2. http://www.egitim.com

Remarks

prev (133) overview next (135)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente