Paper 17

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (16) overview next (18)

17 - TitleSoru Bankası ve WEB Modülü
AuthorsKemal TURHAN, KTÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Füsun YARIŞ, KTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
İbrahim ÖZEN, KTÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı
PC MemberNo
Contact personKemal TURHAN, kturhan__at__meds.kru.edu.tr, 0462 3775680
Main Fields5. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSoru Bankası ve WEB Modülü
Özet
Ölçme ve değerlendirme biri birine yakından bağlı iki kavramı dile getirir. Ölçme; bir niteliğin gözlenip sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesini ifade ederken, değerlendirme ise, ölçmeden aldığımız nicel betimlemeden yola çıkarak, sınanmak istenen bilginin, beceri ve davranışın yeterlilik düzeyi, istenilen nitelik ve türde olup olmadığına karar verme işlemidir. Dolayısıyla bu bilgilerin kısa bir sürede öğretim elemanlarının ulaşabileceği bir yerde olması gerekmektedir.
Yapılan bu çalışmada, KTÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirlen ölçme değerlendirme etkinlikleri kapsamında soru bankası ve ölçme değerlendirme amacı için satın alınan yazılımın çıktılarını, eş zamanlı olarak öğrenci ve öğretim elemanına yansıtacak bir WEB Modülü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından geliştirilmiştir. Uygulamada, verilerin “Sınavmatik” ticari yazılımının Sybase veritabanı’ndan, WEB Modülünün çalıştığı Oracle veritabanı’na, Delphi 7.0 ile yazılan ara program ile, sınav no anahtar alanından yararlanılarak aktarılmaktadır. Aktarma sırasında öğrencilerin email adreslerine kendi sınav sonuçları gönderilirken, öğretim üyelerine ise, danışmanı oldukları öğrencilerin sınav sonuçları email yolu ile gönderilmektedir. WEB Modülü ise, Java Server Page (JSP) teknolojisi ile verileri öğrenci ve öğretim elemanlarına şifreli olarak internet üzerinden ulaşmalarını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : (Ölçme, Değerlendirme, Soru, Banka, WEB,JSP)
Remarks

prev (16) overview next (18)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente