Paper 51

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (50) overview next (52)

51 - TitlePULMAN-XT Projesi: Yansımalar
AuthorsDoç. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
PC MemberNo
Contact personBülent Yılmaz, byilmaz__at__hacettepe.edu.tr, 0 312 297 82 00
Main Fields
Other Main FieldsKütüphanelerde teknolojik tabanlı uluslararası işbirliği
Abstract + KeywordsBu bildiride öncelikle PULMAN-XT Projesi hakkında bilgi verilecektir.Daha sonra Projenin Türkiye'de uygulanma süreci aktarılacaktır. Bu bağlamda Proje'de yer alan Ulusal Komisyon ve Destek Grupları, İlkeler el kitabı, Ulusal Toplantı, eğitim programları ve Pilot Proje hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Sonunda, Projenin Türk Kütüphaneciliğine etkileri ve geleceğe yönelik beklentiler değerlendirilecektir. Bu çerçevede kısaca CALIMERA Projesinden de söz edilecektir.

Anahtar sözcükler: PULMAN-XT, halk kütüphaneleri, CALIMERA
Remarks

prev (50) overview next (52)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente