Paper 151

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (150) overview next (152)

151 - TitleTarımsal Bilişim ve Gap
AuthorsCevher İlhan CEVHERİ, Harran Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personCevher İlhan CEVHERİ, icevheri__at__harran.edu.tr, 04144114115
Main Fields20. Tarımsal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTarımsal üretimin her safhasında üreticilerin çeşitli bilgilere ihtiyaçları vardır. Bu bilgiler çağdaş tarım tekniklerinin uygulanması ile ilgili olabileceği gibi, tohumluk seçimi, sulama şekli, hasat şekli, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrası ürünlerin uygun ortamda depolanması ve pazarlama ile ilgili olabilir. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu bu bilgiler sözlü olarak sunulabileceği gibi, kitap, dergi, gazete ve bilişim yoluyla da sunulabilir. İletişim araçları içinde 21. yüzyılda en etkin olanı bilişim teknolojisidir. Bilişim teknolojisi sayesinde dünya adeta bir köy haline gelmiş bilgiye ulaşma hızı çok artmıştır. İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman; insanlık göçebe toplumundan, yerleşik hayata daha sonra tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu dediğimiz süreçlerden geçmiştir.
Bilgi çağına girdiğimiz bu yüzyılda, bütün sektörlerin en etkin bir şekilde yararlanacağı bu bilgi ağından, tarım sektörünün faydalanmaması düşünülemez. Özellikle toplam nüfusunun % 35'lik bir kesimi tarımla uğraşan Türkiye gibi bir tarım ülkesinde, bu teknolojiyi tabana yaymak, köylüye bilgiyi ulaştırmak oldukça önemlidir. Akademisyeniyle, mühendisiyle, köylüsüyle, çiftçisiyle mutlaka bu bilgi denizinden yararlanma zorunluluğu vardır.
Remarks

prev (150) overview next (152)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente