Paper 33

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (32) overview next (34)

33 - TitleBilişimin Aydınlık ve Karanlık Yüzü
AuthorsMelih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMelih Kırlıdoğ, melihk__at__eng.marmara.edu.tr, 0216-348 0292 Dahili 248
Main Fields
Other Main FieldsBilgisayar suçları
Yolsuzluğu önlemede bilgisayar
Abstract + KeywordsAnahtar Kelimeler: Yolsuzluk, bilgisayar suçları


Bilgisayarların olağanüstü derecede yaygınlaşmasıyla birlikte hayatın her alanında önemli değişiklikler oluştu. Bu değişikliklerin çoğu olumlu olmakla birlikte, birçok olumsuzluk da bilgisayarlar vasıtasıyla insan yaşamında yer etti. Bu olumsuzlukların en önemlilerinden biri bilgisayarlar vasıtasıyla işlenen suçlardır. Ancak bilgisayar şeffaflığı ve aydınlığı sağlama yönüyle tam tersi bir amaçla, yolsuzluğu önleme amacıyla da yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu bildiri, bilişimin karanlık ve aydınlık yönlerini Türkiye’den ve dünyadan çeşitli örneklerle irdeleyecektir.
Remarks

prev (32) overview next (34)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente