Paper 34

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (33) overview next (35)

34 - TitleBilgi Teknolojilerinden Yararlanarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Müşteriye Sunumunda Alternatif Yaklaşımlar
AuthorsBahadtin Rüzgar, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Merve Kaleağası, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
PC MemberNo
Contact personBahadtin Rüzgar, bruzgar__at__marmara.edu.tr, 0532 233 33 55
Main Fields9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
Other Main Fieldsbireysel emeklilikte bilişim
Abstract + KeywordsÖzet:

İşletmeler ya da bireyler çeşitli nedenlerle mevcut risklerini teminat altına almak için sigorta yaptırırlar. Yapılan sigorta ile satın alınan teminat mevcut bir riskin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Genel sigortalar kapsamında ele alınmalarına karşılık farklı bir boyut sergileyen bireysel emeklilik sigortaları, ülkemizde uygulanmaya başlandığı 2003 yılından bu yana sigorta bilincinin geliştirilmesinde, gelecekte bireylerin sosyal yaşamlarını destekleyen bir katkının oluşturulmasında ve en önemlisi de ekonomiye düzenli ve uzun süreli kaynak sağlanmasında büyük etki sağlayacaktır. Bireyler gelecekte ki gelir düzeylerini koruyabilmek ya da belirli bir birikim oluşturmak gibi çeşitli nedenlerle bireysel emeklilik sigortası poliçesi satın alabilirler. Ancak ister poliçeyi satan temsilciler olsun, isterse poliçeyi satın alan müşteriler olsun ele alınan poliçenin sonuçlarını net olarak tamamen kavramamaktadırlar. Aslında poliçe teminatlarının bugün ne anlama geldiği yani bugünkü değerinin ne olduğu ve yaşamlarını nasıl etkileyeceği tam olarak anlatılamamaktadır. Diğer bir deyişle, bilgi teknolojilerinin etkin olarak yaşamımıza bu kadar girdiği günümüzde, bilgisayarların etkin kullanımı, uzaktan ve Internet destekli eğitim ile müşterilerin poliçe ile ilgili tüm sorunları ve poliçenin sağladığı getiriler bilgisayar ortamında müşteriye rahatlıkla gösterilebilir. Bu maçla, bir bireysel emeklilik sigortasının müşteriye sağladığı avantajlar ve müşterinin gelecek için yaptığı yatırımın tüm boyutları eğitim teknolojilerinden yararlanarak internet destekli eğitim ile incelenmiş ve müşteri memnuniyetini temel alan bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar kelimeler:Bieysel emeklilik,Uzaktan ve Internet destekli eğitim
Remarks

prev (33) overview next (35)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente