Paper 119

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (118) overview next (120)

119 - TitleSOSYAL BİLİMLERDE YENİ BİR ALAN: SOSYAL BİLİŞİM ANABİLİM DALI
AuthorsM Mustafa Kulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen- Ed. Fakültesi Tarih Bölümü
PC MemberNo
Contact personM Mustafa Kulu Kulu, mkulu__at__metu.edu.tr, 3122105963
Main Fields3. Kurumsal İnternet Politikları
5. Elektronik Kütüphaneler
6. Üniversite Bilişim Sistemleri
9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
10. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsOrtaya çıkan her yeni gelişme birey ve toplum yaşamında önemli değişikliklere neden olduğu gibi bu konularla ilgilenen sosyal bilimleri de etkilemektedir. Geçen yüzyılın ilk yarısında geliştirilen bilgisayarla ikinci yarısında kullanılmaya başlanan internet de günümüzde yaşamı etkileyen en önemli gelişmedir. Şu anda bütün dünyada birey ve toplumla ilgili köklü değişim rüzgarları yaşanmaktadır. Geçen yüzyılda sanayi toplumu, tarıma dayalı geleneksel toplumu geride bırakarak teknolojisi, sosyal, ekonomik ve kültürel sistemleri farklı bir toplum yaratmıştır. XX. yüzyılın sonunda gelişmeye başlayan bilişim teknolojileri ile de artık gelenekselleşen endüstriye dayalı toplumlar değişmeye başladı. Tarımsal ve endüstriyel gelirlerin istihdamdaki önemi azalmaya, kol emeğinin yerini beyinsel emek almaya başladı. Bu değişim ile bilim, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sarmal bir şekilde birbirini tetiklemektedir. Internet, bu değişimin hazırlayıcısı, taşıyıcısı, geliştiricisi ve yeni oluşmakta olan toplum biçiminin ön modelidir. Artık hızla gelişen dünyamızda gelişmeleri takip etmek eskisine göre daha da zorlaşmakta ve büyük cabalar gerektirmektedir.

Bilgisayar ve internet gibi bilişim teknolojileri hayatı o kadar etkilemiştir ki bu alanla ilgilenen sosyal bilimlerde ciddi değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Sosyal bilimcilerin bilişim teknolojisindeki gelişmelerle bir köy haline gelen dünyada kültür, dil, sosyal yapı, ekonomi, yönetim, çalışma, üretim, ticaret, iş hayatı, eğlence, gibi konuların nereye gideceğini araştırmaları gerekmektedir. Ayrıca bilişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak sosyal bilimlerin kurumsallaşmasında, araştırma yöntemlerinde, yayın/ iletişim tekniklerinde, ilgilendiği konularda ve öğretiminde de ne tür değişiklikler meydana geleceğinin araştırılması gerekmektedir. Eğer bu bilgiye sahip olunursa, bilişim teknolojisinin olumsuz etkileri azaltılabilirken, faydalı yönleri geliştirebilir.
Bu çerçevede sosyal bilişim kavramına dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilerek daha net anlaşılmasına olanak verilecektir.
Remarks

prev (118) overview next (120)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente