Overview of all 206 abstracts

Last updated: Sat Feb 12 15:31:12 2005

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 7 (7 high; 0 low)

NumberHLTitle
100Akademik Bilişim 7. yasinda
200Java Uygulamalarında Güvenlik Bileşenleri 1
300Java Uygulamalarında Güvenlik Bileşenleri 2
400Programcı Bakışıyla Spamlar (Sezgisel Yaklaşımlar)
500katılım ve teklif
610Sağlık Hizmetlerinin Entegrasyonu için bir Ulusal Sağlık Network Modeli
700Elektronik Bankacılıkta Güvenlik Analizi: Vaka Çalışmaları
810SAĞLIK BİLİŞİMİ - HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI
900Bilgi Çagının Degerlendirilmesi
1000Bir başarı öyküsüne doğru "Tarım Sektörünün e-ticaret platformu"
1100UZAKTAN TEMEL TASARIM EĞİTİMİ
1200BARAJLARDA EMNİYET KONTROLÜ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
1300XML 1.0 EBNF Gramerinin İncelenmesi
1400AĞ TRAFİĞİ İZLEME TEMELLERİ
1500Türk Arşivlerinin teknik alt yapısı ve internet hizmetleri
1600P2P File Sharing: Kullanım Alanları ve Hukuki Açıdan Bir Değerlendirme
1700İnternet Tabanlı Kontrol Laboratuvarı Uygulamaları
1800Mobil Teknolojisinde Teknolojik Haber Etkinliğinin Yükseltilmesi
1900WebMatris: Web Tabanlı Matris Laboratuvarı
2000Kuantum Kriptografide Dinleme (Eavesdropping) ve Optik Açıklar (Loopholes) Kullanılarak Gerçekleştirilen Ataklar
2100Kuantum Kriptografide Dinleme (Eavesdropping) ve Optik Açıklar (Loopholes) Kullanılarak Gerçekleştirilen Ataklar
2200Anahtar Tabanlı Gelişmiş Rotor Makinesi
2300Yeni Bir Şifreleme Algoritması Daha
2400Özel Alfabeli Şifreleme Sistemi
2500Eliptik Eğri Şifrelemesine Karşı Ataklar
2600Elektronik kütüphane hizmetlerinin pazarlanması
2700Üniversite Kan Bankası
2800FreeBSD IPFirewall Kurulumu/Konfigürasyonu ve netUstad Yönetim Programı
2900ÜNAK-Türkiye Üniversiteleri Toplu Katalog Projesi (CBS)
3000UNAK-OCLC Netlibrary
3100Web ortamında Sanat Tarihi Terimleri Sözlüğü
3200Uzaktan Eğitim İçin Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
3300Bilişimin Aydınlık ve Karanlık Yüzü
3400Bilgi Teknolojilerinden Yararlanarak Bireysel Emeklilik Sigortalarının Müşteriye Sunumunda Alternatif Yaklaşımlar
3500Ulusal İşletim Sistemi Projesi - Uludağ
3600BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE ETKİLERİ
3700COK KATMANLI INTERNET UYGULAMALARINDA YETKILENDIRME PROBLEMI
3800BİLGİSAYAR OYUNLARININ EĞİTİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
3900İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR/İNTERNET KULLANIMI
4000Ulaştırma Perspektifinde Bilişim
4100WEB-DESTEKLİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA, EĞİTSEL BİR OYUNUN OYUN TABANLI ÖĞRENME MODELLERİNE UYGUN OLARAK TASARIMI VE INTERNETTE YAYININI
4200Yolcu Taşıyan Şehir İçi Servis Araçlarının Güzergahlarının Uzman Sistemler İle Belirlenmesinde Optimistik (İyimser) Bir Yaklaşım
4300Hipertekst ve Kütüphaneler / Hypertext and Libraries
4400Yazılım Mühendisliği ve Microsoft'taki Uygulamaları
4500Yazılım Mühendisliği Eğitiminde .NET Teknolojileri Kullanımı Yolharitası
4600Servis Yönelimli Kuruma Doğru Mimari
4700Internet Programlama Teknikerliği Yetiştirme Programı Geliştirme
4810LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMLERİNDE JAVA İLE CİHAZ İLETİŞİM KONTROLÜ
4900FreeBSD Nedir?
5000NESNEYE DAYALI (OBJECT-ORIENTED) PROGRAMLAMA TEKNİKLERİNİN ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE UYGULAMALARI
5100TAM öĞRENME STRATEJİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA -2
5200TAM öĞRENME STRATEJİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA -2
5300İş Geliştirmede Doğru İnternet Stratejilerinin Önemi
5400X3D ile İnternet Üzerinde Üç Boyut
5500Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynaklar Koleksiyonu ve Erişilebilirlik / Electronic Resources Collection at University Libraries and Its Accessibility
5600Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz?
5700Çevre Düzeni Planları İçin Coğrafik Bilgi Sistemi Oluşturulması: Adana İli Uygulaması
5800Tarımda Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Olanakları
5900TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRENME: “ROBOTICS CLUB”
6000VoIP, IP Telephony ve Tumlesik Uygulamalar
6110Dengeli Kareler
6200İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU
6300İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU
6400LINUX NETFILTER FIREWALL ALTYAPISI KULLANARAK BIR FIREBOX TASARLAMI
6500FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU
6600İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR / İNTERNET KULLANIMI
6700İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR / İNTERNET KULLANIMI
6800Genel Bilisim Guvenligi
6900Tarım Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı
7000Güvenli Yazılım Geliştirme Teknikleri
7110Türkiye'de Tıp Süreli Yayıncılığı ve Bilgi Erşim: ULAKBİM Türk Tıp Veri Tabanı
7200ASP.NET 2.0 Workshop
7300FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUARLARI OTOMASYONU
7400KULLANICI TAKİP GÜVENLİK PROGRAMI : OBSERVER
7500Bilişim Suçları ve Dijital Deliller
7600Ağ Kullanımının Denetlenmesi
7700MS Windows İstemcilerinde Güvenlik
7800Microsoft .NET 2.0 (Whidbey) Semineri
7900FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK LABORATUARLARI OTOMASYONU
8000FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİNAMİK WEB SAYFASI
8100Değişen Uygulama Mimarisi, Tasarım Yolları ve Alt Yapılar; Merkezi , Çok Katmanlı Mimarilerde Kurumsal Uygulama Geliştirme Yolları, Süreçleri ve Pratikler
8200Süleyman Demirel Üniversitesi IT Academy Program çalışması
8300OpenBSD Packet Filter ile görünmez firewall uygulaması
8400FreeBSD Terminal sunucu uygulaması
8500qmail ile üniversite posta sisteminin yürütülmesi
8600INTERNET SERVİSLERİNİN KALİTESİ
8700ISDN ve XDSL SİSTEMLERİ
8800ISDN ve XDSL SİSTEMLERİ
8900Avrupa Birliği Bilişim Politikası ve Türkiye'nin Uyumu
9000Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması
9100Veri Merkezi Güvenliğinin Sağlanması
9200XML WEB SERVİSLERİ ve VISUAL STUDIO .NET İLE GELİŞTİRİLEN BİR MOBİL UYGULAMADA KULLANIMI
9300Heterojen Veritabanları Üzerinde XML Kullanarak Bir Ortak Sorgu Modelinin Geliştirilmesi
9400Türkiye’ de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Kullanımı: dICTatEd
9500Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkinliği
9600Kendi Kendini Savunan Ağlar - Ağ Giriş Kontrol Sistemi
9700BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
9800Orta Öğretim Kurumlarında Matematik dersinde MATHEMATICA kullanımı
9900KUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ İNTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10000JAVA 1.5 de koşut zamanlı programlama yenilikleri ve performansları
10100Enformasyon Toplumu ve Türkiye
10200Kütüphaneler arası elektronik belge sağlama ve ödünç verme sistemi ve E-OBES
10300Single Sign-On Sistemler için Yönetim Programı
10400Bilgisayar Destekli Trigonometri Öğretimi
10500Bilgi Sistemleri Güvenliğinde İnsan Faktörü
10600Basit Anahtar Genişletme Şifreleme Metodu
10700İNTERNET SERVİSİ DESTEKLİ GRAFİK ARAYÜZLÜ BİLGİ İZLEME SİSTEMİ
10800TELEFONLA NOT SORGULAMA SİSTEMİ
10900Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Çalışmaları ve Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri
11000Ağdaki Paket Uygulamalar İçin Önerilmiş Fiyatlandırma Modeli
11100Gaziantep'teki İşletmeler ve e-ticaret
11200ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS OMURGASINDA UÇTAN UCA GİGABİT TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ VE AĞ YÖNETİMİ ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI
11300Bilgi Erisim Sistemleri: Karakteristik Özellikleri ve Alt Arastirma Alanları
11400Bilişim Teknolojilerinin Yüksek Öğretimde Kullanımı: BT Destekli Bir Öğretim Modeli
11500ULAKBİM Süreli Yayın Politikasının Bilimsel İletişimdeki Önemi
11600Universitelerde Bilisim Kaynaklari Kullanım Politikalari
11700DOKUMAN YONETIMI
11800Egitim Semineri: İş Süreç Yönetimi Standartları
11900SOSYAL BİLİMLERDE YENİ BİR ALAN: SOSYAL BİLİŞİM ANABİLİM DALI
12000pGina ile PC Salonları Otomasyonu
12100Web tabanlı Öğrenme Nesneleri Havuzu ve İçerik Paketleme Sistemi
12200E-Imza ve E-Donusum Baglaminda Universitelerin Konumu Nedir?
12300ODTU BIDB Sunucu Sistemleri Uzerinde Spam ve Viruslu Eposta'lara Karsi Alinan Onlemler: Kararlar ve Yontemler
12400Soket Programlamada IPv4’den IPv6’ya Geçiş ve Yeni Nesil Uygulama Önerileri
12500Wireless Security
12600MPICH(Portable MPI) ile paralel programlama deneyimleri
12700Ailesel Alan Ağları (Family Area Network) ve Uygulama Alanları
12800Yazılım Mühendisliği Metodlarının Bugünü
12900"Live" GNU/Linux dağıtımlarının kişisel bilgisayar güvenliğinde kullanımı
13000TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ MESLEKLERIN HOLLAND KARİYER KODUNA BAĞLI OLARAK BELIRLENMESI VE TÜRKIYE’DEKI LISE ÖĞRENCILERININ HOLLAND KARIYER KODUNA GÖRE ANALIZI
13100AKILLI KART MOBİL ORTAM DESTEKLİ ASİMETRİK ŞİFRELEME SİSTEMİ İLE İSTEMCİ SUNUCU MİMARİSİNDE GÜVENLİ BİR İLETİŞİM PLATFORMU TASARIMI
13200Gençlerin Bilişim Mesleğine Bakışları ve Kariyer Eğilimleri
13300INTERNET’TE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN ANONİMLEŞTİRİCİ SERVİSLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
13400Bilişim Suçları Kapsamında Dijital Deliller
13500LaTeX ’de Özel Makro Stilleri Üzerine Bir Çalışma
13600AÇIK-KAYNAK KODLU BİR E-ÖĞRENİM PLATFORMU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
13700ENGINE-AÇIK KAYNAK KODLU FORM SİHİRBAZI
13800UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARINDA SORU VE TESTLERİN STANDARDİZASYONU VE TAŞINABİLİRLİĞİ
13900TAM ÖĞRENME STRETEJİSİ’NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA-2
14000MİKRO DENETLEYİCİ DERSİ İÇİN İNTERNET TABANLI LABORATUAR UYGULAMASI
14100COST -Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği
14200Bluetooth sistemleri
14300Tam Öğrenme Stratejisinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma-2
14400K.T.Ü AKADEMİSYEN DERS SAYFALARI HAZIRLAMA MODÜLÜ
14500OpenBSD Projesi
14600OpenCV ve kullanım alanları
14700Türkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Uyumu sürecinde Ağ üzerinde Öğrenme
14800E-Learning Yoluyla 600 bin Öğretmenin Bilgisayar Öğrenimi
14900Görüntü İşlemeye Farklı Bir Bakış
15000Avrupa Yolunda Universiteler ve Arastirma Programlari
15100Tarımsal Bilişim ve Gap
15200Bilgi ve Ağ Güvenliğinde Çalışan Personelin Sertifikalandırılması
15300Web Sayfalarının Arşivlenmesi Stratejileri ve Örnek Çalışmalar
15400Bilgi Sistemleri Güvenliği Dersi
15500Kampus Ortamında Merkezi Antivirus Kurulumu
15600TEKNOŞİRKET’LERDE KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ
15700J2ME Kent Rehberi
15800İlköğretim Birinci Aşamada Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Öğretimi
15900Uçak Bilet Rezervasyon Sistemi – JSP Uygulaması
16000GSM’deki Güvenlik Açıkları
16100Kümeleme Çözümleri
16200Türkiyede Eğitim Odaklı Teknoloji Kullanımı Kültürü ve Uzaktan Eğitim-Sorunlar ve Çözüm Önerileri
16300Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Kaynakları
16400Istenmeyen Trafik (?)
16500UlakNet Sorunlar, Öneriler
16600Eğitim Semineri: Eğitim içeriklerinin web ortamında interaktif bir şekilde sunulması. (Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri için pratik çözümler.)
16700E-Referans: Üniversite Uygulamaları ve Kullanılan Programlar
16800Bilgisayar ve Teknolojileri Öğreniminde Analoji(Benzetme) Yönteminin Yararları ve Yöntemleri
16900Dördüncü Nesil Kablosuz Ağlar Arasında Karşılıklı Kimlik Doğrulama Problemine Bir Çözüm
17000Gelecek Nesil Telsiz Sistemlerinde Kaynak Tabanlı Çoklu Gönderim
17100Veri Madenciliği ve Çimento Sektöründe Bir Uygulama
17200LEO Tipi Haberleşme Uydusu Kümelerinde Bilgi Transferi Stratejileri
17300Kablosuz Üstüne Bindirmeli Ağlarda Mobil IPV6 Tabanlı El Değiştirmeler
17400Askeri Gözetleme Amaçlı TDMA Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağı
17500Askeri Gözetleme Amaçlı TDMA Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağı
17600Gezgin Tasarsız Ağlarda TCP Adaletliliğinin Aktif Komşuluk Adaletlilik Şeması (ANFS) Kullanılarak İyileştirilmesi
17700Isletmelerde is surekliligi ve olaganustu durum yaklasimi
17800Türkiye’de e-kütüphane çalışmalarının durum analizi ve öneriler
17900Dünya Üzerine Yayılmış Çok-Kullanıcılı Çevrim-içi Eğitsel bir Bilgisayar Oyununun Teknik Olarak Tamamlanması
18010Sağlık hizmetindeki değişim ve tıp bilişimi
18100DİJİTAL İMZANIN KULLANIMI
18200Elektronik İmza
18300Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Bilişim Olanakları
18400Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Bilişim Olanakları
18500e-Öğrenme
18600Avaya IP Telephony
18710Zonguldak İlindeki Bazı Hastanelerde Çalışan Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi
18800Network Security Risk Profiling: The Human Factor
18900Bilişim Çağında Reality Showlar: Yeni Muhafazakarlığın İpuçları
19000Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Bilgi Edinme Yasası Uygulaması
19100Proje Dersi Yönetim Sistemi - PCMANTO
19200Iyi Bir Kurumsal E-Ogrenme Uygulamasi Nasil Olmali?: Teori ve Pratik Uygulamalardan Ornekler
19300Panel: Bilgisayar Lisans Egitim Programlari Yapılanma ve Denetlenmesi
19400Web Tabanlı Elektronik Seçim Sistemi
19500MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONU: ÖZDEĞERLENDİRME PROJESİNİN İNTERNET ÜZERİNDE UYGULANMASI
19600Novell Nsure Ürün Ailesi Tanitimi
19700Ağ Güvenliği Risk Profili ve Analizi
19800Visual Studio .NET 2005 Team System
19900BİR SERTİFİKA EĞİTİMİNİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINA UYGULANMASINDAKİ DENEYİMLER
20000Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı Bilgi Teknolojileri Tematik Alanı
20100Ülkemizde Sağlık Yönelimli Süreli Yayınlar Veri Tabanları
20200Ağ Kimliği / Kimlik Yönetimi
20300Farabi Online : JSP Uygulaması İle Sağlık Sorunları Danışma Hattı
20400Microsoft IT Akademi'nin üniversiteler içerisinde öğrenci,öğretim gorevlileri,personel ve bölge halkı üzerindeki etkisi
20500Gaziantep'teki İşletmeler vE-ticaret
20600Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente