Paper 124

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (123) overview next (125)

124 - TitleSoket Programlamada IPv4’den IPv6’ya Geçiş ve Yeni Nesil Uygulama Önerileri
AuthorsAli EFE, Beykent Üniversitesi
Rifat ÇÖLKESEN, Beykent Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personAli EFE, muhaliefe__at__hotmail.com, 0-212-466 48 99
Main Fields13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet.- Soket programlama, protokol kümesi TCP/IP olan bilgisayar ağlarında veri aktarımı veya bağlantı ihtiyacının TCP/IP mimarisinde ulaşım katmanı protokolleri düzeyinde gerçekleştirilerek sağlanmasıdır. Bilindiği gibi TCP/IP mimarisinin uygulama katmanında HTTP, SNMP, FTP gibi bir takım protokoller tanımlıdır; ağ üzerinden etkileşimli bir uygulama bu hazır protokollere dayanarak iletişimini gerçekleştirebiliyorsa doğrudan bu protokoller kullanılabilir. Ancak, bu hazır protokoller ile karşılanamayan gereksinimler için ulaşım katmanı düzeyinde, yani TCP veya UDP protokolleri uyarınca programlama yapılmalıdır.
Bu çalışmamızda, önce, alışılagelen soket programlama yapısının IPv6’ya geçilince nasıl etkileneceği , nelerin değişeceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği ele alınmıştır. Ardından, IPv6 paket yapısının, özellikle ek-başlıkların (extension headers) soket programlamaya etkisi olan kısımlar ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bunların yeni nesil internet uygulamalarına etkisi değerlendirilmiş ve öneriler yapılmaya çalışılmıştır.
IPv4’e dayalı TCP/IP ağlarda uygulama programlarının neler olduğu bilinen bir olgudur. Acaba, IPv6’ya geçildiğinde uygulamalarda nasıl değişiklikler olacaktır? Değişiklikler kullanıcıya nasıl yansıyacaktır? Çalışmamız bunları somut olarak ortaya çıkartmak ve öneriler geliştirmek üzerine olmuştur.

Giriş. - OSI referans modeline göre 3. katmanda çalışan ve veri paketlerinin ağ üzeride belirlenmiş hedefler üzerinden aktarımında kullanılan protokol İnternet Protokolü’dür (IP) . Günümüzde kullanılan İnternet Protokolü ise IPv4’dür. Bu protokol 1981 yılında standartlaşan RFC 791 ile tanımlanmıştır. Fakat İnternet’in beklenenden çok daha hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması beraberinde çeşitli problemleri de getirmiştir. Bu problemlere yönelik çözüm çalışmalarının sonucunda İnternet Protokolü geliştirmiş ve 1995 yılında IPv6 olarak standartlaştırılmıştır. Günümüzde de bu protokol yavaş yavaş uygulamaya geçirilmekte ve bir geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
IPv6’da paket yapısı IPv4’e göre değiştirilmiştir. IPv4’de başlık paketi yapısında kullanılan bazı bölgeler IPv6 da bulunmamaktadır. IP paketi temel-başlık yapısında sadeleşme göze çarpmakla birlikte, IPv6’nın esas getirileri başlık paketinin arkasına zincir gibi bağlanmak sureti ile eklenebilen ek-başlık yapısı incelendiğinde görülmektedir.
Remarks

prev (123) overview next (125)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente